اطلاعات ثبتی شرکت آبفا

شما اینجا هستید

 

اطلاعات ثبتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 

کدپستی

8168936556

کد اقتصادی

411176764864

شماره ثبت

8812    *      مورخ 1377/02/01

شناسه ملی

10260299036

شماره حساب بانک ملت باجه آبفا

1406900328

شماره شبا

IR 210120000000001406900328

کد شعبه

9210/6