اهداف

شما اینجا هستید

با توجه به ماموریتها، راهبرد و چشم انداز پیش روی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، اهداف مهم شرکت بصورت کمی و کیفی نهادینه گردیده و بصورت طبقه بندی شده قابل مشاهده و برنامه ریزی می باشد. برای مشاهده این اهداف  اینجا  را کلیک کنید.

 

فایل دانلود: