چشم انداز

شما اینجا هستید

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان بر آن است تا با‬ ‫بهره گيري از نيروي انساني كارآمد و با تجربه ، توسعه تحقيقات‬ ‫كاربردي ، بكارگيري فنآوري هاي نوين ، ارتقاي دانش فنی ،‬ ‫ارتقاء ساختار اداري و مديريتي اثربخش ، مشاركت مؤثر بخش‬ ‫خصوصي ، بهره گيري از كليه منابع و امكانات موجود و گسترش‬ ‫آگاهي عمومي به گونه اي عمل نمايد تا آحاد جامعه در حد‬ ‫استاندارهاي ملي و بين المللي به آب شرب سالم و كافي و‬ ‫امكانات جمع آوري ، انتقال ، تصفيه و دفاع بهداشتی فاضلاب‬ ‫دسترسي داشته و در راستاي توسعه پايدار و تحقق اهداف برنامه‬ ‫چشم انداز بيست ساله كشور بعنوان شركتي پيشرو در صنعت آب‬ ‫و فاضلاب شناخته شود .