اصلاحیه مناقصات

شما اینجا هستید

اصلاحیه مناقصه شماره 356-4-96 با موضوع رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6 (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه های 337-4-96 و 342-4-96 و 343-4-96
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 336-4-96 با موضوع رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6 (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 308-4-96 با موضوع عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط وشبکه جمع آوری فاضلاب منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 307-4-96 با موضوع عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط وشبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصات 295-4-96 و 302-4-96
منقضی شده
اصلاحیه شماره 281-4-96 باموضوع عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب مبارکه(دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 282-4-96 با موضوع اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت و محله ششجوان (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 280-4-96 با موضوع عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری شبکه آبرسانی و خدمات عمومی منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 265-4-96 باموضوع خرید لوله فولادی اسپیرال ، قطراسمی 1400 میلیمتر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه های 266 و 267-4-96
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه به شماره 267-4-96 با موضوع خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 و 400 میلیمتر جهت مناطق : ( نجف آباد ، خوانسار و فریدن )
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه به شماره 266-4-96 با موضوع خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر سر خود قطر 1000 میلیمتر
منقضی شده
اصلاحیه1 مناقصه شماره 265-4-96 باموضوع خرید لوله فولادی اسپیرال ، قطراسمی 1400 میلیمتر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 242-3-96 با موضوع خدمات مشترکین خمینی شهر (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 228-3-96 با موضوع بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه های 234و235-3-96
منقضی شده
اصلاحیه مزایده شماره 227-3-96 با موضوع مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مزایده شماره 226-3-96 با موضوع مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
منقضی شده
تمدید اسناد فراخوان شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه فرآوری لجن فاضلاب شهری
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 207-3-96 با موضوع ساختمان اداری آب و فاضلاب شاهین شهر و تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 207-3-96 باموضوع ساختمان اداری آب و فاضلاب شاهین شهر و تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه و تمدید مناقصه شماره 169-3-96 با موضوع عملیات احداث پمپاژ پساب صفائیه مبارکه (دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاحیه آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش BOOشماره181-3-96
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 189-3-96 با موضوع انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه برخوار
منقضی شده
تمدید و اصلاحیه آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش BOOشماره181-3-96
منقضی شده
تمدید مناقصه های 171 و 172-3-96
منقضی شده
اصلاحیه استعلام شماره 57-2-96 با موضوع سازه بتنی سپتیک تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 168-2-96 با موضوع اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان (مرحله دوم
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 167-2-96 با موضوع اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان
منقضی شده