اصلاحیه مناقصات

شما اینجا هستید

تمدید مناقصه شماره 93-2-96 با موضوع اجرای سیستم هوادهي عمقي و تأمین کالا و تجهیزات مورد نیاز فاز 3 تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان
در جریان
تمدید مناقصه شماره 18-1-96 با موضوع احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر (شهر های جنوب شرق اصفهان ) ( دو مرحله ای )
در جریان
اصلاحیه مناقصه شماره 49-1-96 با موضوع احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب دهنو مبارکه(دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 63-1-96 با موضوع لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ورنامخواست زون(1) (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاح مناقصه شماره 60-1-96 با موضوع خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره های 54 تا 58-1-96
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 53-1-96 با موضوع انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان
منقضی شده
اصلاحیه و تمدید مناقصه شماره 37-1-96 با موضوع خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهر
منقضی شده
تمدید و اصلاحیه مناقصه شماره 17-1-96 با موضوع احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر فریدونشهر به روش EPC (دو مرحله ای)
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 13-1-96 با موضوع احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر اژیه به روش EPC (دو مرحله ای )
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 24-1-96 با موضوع عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت معابر لوله گذاری شده شبکه فاضلاب منطقه نجف آباد (قسمت 4 )
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 10-1-96 با موضوع عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه پنج شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 11-1-96 با موضوع شستشوی شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان
منقضی شده
اصلاحیه و تمدید مناقصه شماره 236-4-95 با موضوع ایستگاه پمپاژ فاضلاب دهنو مبارکه (دو مرحله ای)
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 238-4-95 با موضوع خرید 2 دستگاه تابلو برق برای تصفيه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 239-4-95 باموضوع خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 236-4-95 با موضوع ایستگاه پمپاژ فاضلاب دهنو مبارکه (دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاحیه آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
منقضی شده
تمدید استعلام شماره 94-4-95 با موضوع عملیات اچرایی اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان
منقضی شده
تمدید آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 229-4-95 با موضوع نگهداری و بهره برداری(اپراتوری) و تعمیرات مخازن و ایستگاههای پمپاژ هزار جریب ،ارغوانیه، چشمه توتی، پیلاف، گورت و سه راه سیان
منقضی شده
تمدید آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهرهای گلپایگان و گوگد (به روش بیع متقابل) شماره 207-4-95
منقضی شده
اصلاحیه آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 212-4-95 با موضوع عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 209-4-95 با موضوع اجرای عملیات تکمیلی ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
تمدید آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 199-4-95 با موضوع اجرای پروژه GIS شبكه فاضلاب خمینی شهر و درچه
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 197-4-95 با موضوع عمليات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر داران با ارزیابی کیفی
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 200-4-95 با موضوع عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 196-4-95 با موضوع خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان
منقضی شده