اصلاحیه مناقصات

شما اینجا هستید

اصلاحیه مناقصه شماره 10-1-96 با موضوع عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه پنج شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 11-1-96 با موضوع شستشوی شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان
منقضی شده
اصلاحیه و تمدید مناقصه شماره 236-4-95 با موضوع ایستگاه پمپاژ فاضلاب دهنو مبارکه (دو مرحله ای)
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 238-4-95 با موضوع خرید 2 دستگاه تابلو برق برای تصفيه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 239-4-95 باموضوع خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 236-4-95 با موضوع ایستگاه پمپاژ فاضلاب دهنو مبارکه (دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاحیه آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
منقضی شده
تمدید استعلام شماره 94-4-95 با موضوع عملیات اچرایی اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان
منقضی شده
تمدید آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 229-4-95 با موضوع نگهداری و بهره برداری(اپراتوری) و تعمیرات مخازن و ایستگاههای پمپاژ هزار جریب ،ارغوانیه، چشمه توتی، پیلاف، گورت و سه راه سیان
منقضی شده
تمدید آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهرهای گلپایگان و گوگد (به روش بیع متقابل) شماره 207-4-95
منقضی شده
اصلاحیه آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 212-4-95 با موضوع عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 209-4-95 با موضوع اجرای عملیات تکمیلی ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
تمدید آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 199-4-95 با موضوع اجرای پروژه GIS شبكه فاضلاب خمینی شهر و درچه
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 197-4-95 با موضوع عمليات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر داران با ارزیابی کیفی
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 200-4-95 با موضوع عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 196-4-95 با موضوع خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 196-4-95 خرید لوله چدن داکتیل با موضوع خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 300 ميليمتر جهت منطقه دهاقان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 187-4-95 با موضوع خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 186-4-95 باموضوع خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 150 و 300 میلیمتر جهت منطقه گلپایگان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 184-4-95 با موضوع انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فلاورجان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 178-4-95 با موضوع اصلاح شبکه آب سطح منطقه دو
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 177-4-95 با موضوع فنس کشی اطراف تاسیسات تصفیه خانه آب بابا شیخ علی(فاز اول)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 176-4-95 با موضوع عملیات اجرایی لوله گذاری کلکتور فاضلاب روستایی ردان و فیزادان در محدوده منطقه دوشهراصفهان(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 168-4-95 با موضوع انجام خدمات مشترکین منطقه بهارستان
منقضی شده
تمدید مناقصه های شماره 63-2-95 و 70-2-95
منقضی شده
اصلاحیه 2 : جوابيه ابهامات مناقصه 175-2-94 با موضوع خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه 1 : تمديد مدت مناقصه 175-2-94 با موضوع خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی)
منقضی شده