اصلاحیه مناقصات

شما اینجا هستید

اصلاحیه آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
در جریان
اصلاحیه مناقصه 212-4-95 با موضوع عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 209-4-95 با موضوع اجرای عملیات تکمیلی ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
تمدید آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد)
در جریان
اصلاحیه مناقصه شماره 199-4-95 با موضوع اجرای پروژه GIS شبكه فاضلاب خمینی شهر و درچه
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 197-4-95 با موضوع عمليات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر داران با ارزیابی کیفی
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 200-4-95 با موضوع عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 196-4-95 با موضوع خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 196-4-95 خرید لوله چدن داکتیل با موضوع خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 300 ميليمتر جهت منطقه دهاقان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 187-4-95 با موضوع خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 186-4-95 باموضوع خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 150 و 300 میلیمتر جهت منطقه گلپایگان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 184-4-95 با موضوع انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فلاورجان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 178-4-95 با موضوع اصلاح شبکه آب سطح منطقه دو
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 177-4-95 با موضوع فنس کشی اطراف تاسیسات تصفیه خانه آب بابا شیخ علی(فاز اول)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 176-4-95 با موضوع عملیات اجرایی لوله گذاری کلکتور فاضلاب روستایی ردان و فیزادان در محدوده منطقه دوشهراصفهان(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 168-4-95 با موضوع انجام خدمات مشترکین منطقه بهارستان
منقضی شده
تمدید مناقصه های شماره 63-2-95 و 70-2-95
منقضی شده
اصلاحیه 2 : جوابيه ابهامات مناقصه 175-2-94 با موضوع خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه 1 : تمديد مدت مناقصه 175-2-94 با موضوع خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 75-2-95 با موضوع عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری تصفیه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه هاي بهره برداري تصفيه خانه هاي جنوب، شاهين شهر و شرق، شماره 91-2-95 الي 93-2-95
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 91-2-95 با موضوع عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری تصفیه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 75-2-95 با موضوع عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری تصفیه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه هاي بهره برداري تصفيه خانه هاي جنوب، شاهين شهر و شرق، شماره 91-2-95 الي 93-2-95
منقضی شده
اصلاحيه سند مناقصه 37-2-95 باموضوع عمليات اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب شهر خميني شهر
منقضی شده
اصلاحیه مزایده (حراج) شماره 55-2-95 باموضوع فروش وسائط نقليه موتوري و ماشين آلات سبک و سنگین
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 51-2-95 با موضوع طراحي، تامين تجهيزات، ساخت و راه اندازي پكيج تصفيه آب خاكستري
منقضی شده
اصلاح مناقصه شماره 76-2-95 با موضوع توسعه شبكه فاضلاب (جلوان، حصه شمالی لیست 1)با ارزیابی کیفی
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 101-2-95 باموضوع خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب
منقضی شده
اصلاحیه آگهی مزایده شناسایی سرمایه گذار تکمیل، بهسازی و ارتقا بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر اصفهان به روش بیع متقابل مزایده 148-3-
منقضی شده