اصلاحیه مناقصات

شما اینجا هستید

اصلاحیه مناقصه شماره 311-4-94 با موضوع حفظ و نگهداري فضاي سبزتصفيه خانه آب گلپايگان
منقضی شده
اصلاحيه و تمديد مناقصه شماره 306-3-94 با موضوع انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه فلاورجان
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبزتصفيه خانه آب گلپايگان مناقصه شماره 311-4-94
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فلاورجان مناقصه شماره 306-3-94
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 278-3-94 با موضوع عملیات لوله گذاری فاضلاب خمینی شهر
منقضی شده
اصلاحیه2 مناقصه 264-3-94 با موضوع عملیات لوله گذاری از اتوبان دکتر حسابی به طرف کوه قائمیه خط رفت منبع جدید در محدوده منطقه دو
منقضی شده
اصلاحیه1 مناقصه 264-3-94 با موضوع عملیات لوله گذاری از اتوبان دکتر حسابی به طرف کوه قائمیه خط رفت منبع جدید در محدوده منطقه دو
منقضی شده
عملیات لوله گذاری از اتوبان دکتر حسابی به طرف کوه قائمیه خط رفت منبع جدید در محدوده منطقه دو مناقصه شماره 264-3-94
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 245-3-94 با موضوع اجرای خط انتقال فاضلاب قهجاورستان (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اجرای خط انتقال فاضلاب قهجاورستان (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 245-3-94
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 243-3-94 با موضوع اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر داران 1 (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه و تمدید مناقصه شماره 239-3-94 با موضوع عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان
منقضی شده
اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر داران 1 (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 243-3-94
منقضی شده
اصلاحیه سند مناقصه 212-3-94 با موضوع اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شش جوان بوئین و میاندشت(ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مزایده شماره: 211-3-94 با موضوع فروش اقلام مازاد ، راکد ، ضایعاتی و خسارتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
منقضی شده
اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شش جوان بوئین و میاندشت(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 212-3-94
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 210-3-94با موضوع حفر يك حلقه چاه آهكي در شهر خور
منقضی شده
فروش اقلام مازاد ، راکد ، ضایعاتی و خسارتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 211-3-94
منقضی شده
اصلاحیه 2 : جوابيه ابهامات مناقصه 175-2-94 با موضوع خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه 1 : تمديد مدت مناقصه 175-2-94 با موضوع خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 179-2-94 با موضوع عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 172-2-94 با موضوع احداث حوضچه مخصوص فاضلاب در محل تقاطع خطوط 1000 و 90*60 میدان 9دی (قائمیه)
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 179-2-94
منقضی شده
تمدید آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران شماره 134-2-94
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 92-2-94 با موضوع اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب کرکوند مبارکه
منقضی شده
اصلاحيه مناقصات به شماره 117-2-94 ، 119-2-94 ، 123-2-94 و 124 2-94
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين و بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه کوهپایه (شهرهای کوهپایه ، تودشک و سجزی) مناقصه شماره 124-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه فلاورجان مناقصه شماره 123-2-94
منقضی شده
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب کرکوند مبارکه مناقصه شماره 92-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 119-2-94
منقضی شده