اصلاحیه مناقصات

شما اینجا هستید

اصلاحیه مناقصه های 112 و 113-2-97
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 96/3-2-97 با موضوع عملیات اجرایی اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده منطقه2 شهر اصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 74-2-97 با موضوع ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شماره3 لنجان به روشPC (دومرحله ای)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 88-1-97 با موضوع عملیات اجرای رسیدگی به حوادث و اتفاقات منطقه فلاورجان(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
تمدید مناقصه های 62و63و64-1-97
منقضی شده
تمدید مناقصه های 79و81و82-1-97
منقضی شده
اصلاحیه و تمدید مناقصه شماره 84-1-97 با موضوع طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب خاکستری اداره مرکزی
منقضی شده
اصلاح مناقصه شماره 58/2-1-97 باموضوع خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110 ، 160 و 200 میلیمتر جهت خطوط انتقال چاههای بحران
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 50-1-97 با موضوع عملیات پتانسیل یابی،جانمایی،حفر وتست پمپاژ چاه آب شرب در محدوده شهر جندق منطقه خور
منقضی شده
تمدید مناقصه های 62و63و64-1-97
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 50-1-97 باموضوع عملیات پتانسیل یابی،جانمایی،حفر وتست پمپاژ چاه آب شرب در محدوده شهر جندق منطقه خور
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 58-1-97 با موضوع خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110 ، 160 و 200 میلیمتر جهت خطوط انتقال چاههای بحران
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 50-1-97 با موضوع عملیات پتانسیل یابی،جانمایی،حفر وتست پمپاژ چاه آب شرب در محدوده شهر جندق منطقه خور
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 55-1-97 با موضوع خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 150 میلیمتر جهت منطقه دهاقان
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 53-1-97 با موضوع خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 400 ، 500 و 700 میلیمتر جهت مناطق تیران ، شاهین شهر و مبارکه
منقضی شده
اصلاحیه ساعت تحویل و تاریخ بازگشایی مناقصات مورخ 97/3/9
منقضی شده
تمدید مناقصه 50-1-97 با موضوع عملیات پتانسیل یابی،جانمایی،حفر وتست پمپاژ چاه آب شرب در محدوده شهر جندق منطقه خور
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 25-1-97 با موضوع احداث ایستگاه پمپاژ4 پمپه 90 کیلو واتی و مخزن1000 متر مکعبی شهر مدیسه منطقه لنجان(دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاح تاریخ بازگشایی پاکات مناقصات 10/2و20و21و22و23و9-1-97
منقضی شده
پرسش و پاسخ پيمانكاران،مربوط به مناقصه شماره9-1-97
منقضی شده
تمدید زمان بازگشایی پاکات مناقصات 14تا19-1-97
منقضی شده
اصلاحیه شماره2 مناقصه 19-1-97 با موضوع ساخت ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های فولادی به قطر 800 میلیمتر همراه با پوشش خارجی و پوشش داخلی جهت طرح آبرسانی به نطنز
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 9-1-97 با موضوع عملیات تکمیلی سیویل و تجهیزات ایستگاه پمپاژ شهر نجف آباد(دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاح مناقصه شماره 19-1-97 با موضوع ساخت ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های فولادی به قطر 800 میلیمتر همراه با پوشش خارجی و پوشش داخلی جهت طرح آبرسانی به نطنز
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 13-1-97 با موضوع خدمات مشترکین منطقه لنجان (با ارزیابی کیفی )
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 9-1-97 با موضوع عملیات تکمیلی سیویل و تجهیزات ایستگاه پمپاژ شهر نجف آباد(دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 356-4-96 با موضوع رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6 (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه های 337-4-96 و 342-4-96 و 343-4-96
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 336-4-96 با موضوع رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6 (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 308-4-96 با موضوع عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط وشبکه جمع آوری فاضلاب منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده