اصلاحیه مناقصات

شما اینجا هستید

اصلاحیه آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش BOOشماره181-3-96
در جریان
اصلاحیه مناقصه شماره 189-3-96 با موضوع انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه برخوار
در جریان
تمدید و اصلاحیه آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش BOOشماره181-3-96
در جریان
تمدید مناقصه های 171 و 172-3-96
منقضی شده
اصلاحیه استعلام شماره 57-2-96 با موضوع سازه بتنی سپتیک تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 168-2-96 با موضوع اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان (مرحله دوم
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 167-2-96 با موضوع اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان
منقضی شده
تمدید مناقصات 148و156و157و158و167و168-2-96
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 153-2-96 با موضوع اجرای پروژهGIS شبكه آب و فاضلاب شهر مبارکه
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 96-2- 110 با موضوع عملیات احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب زیبا شهر مبارکه
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 141-2-96 باموضوع انجام خدمات مشترکین منطقه یک شهر اصفهان همراه با (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 149-2-96 با موضوع عملیات اجرایی رسیدگی به حوادث ،تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه برخوار -همراه با (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
تمدید فراخوان شناسایی پیمانکاران و مشاوران جهت اجرای عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب
در جریان
اصلاحیه مناقصه شماره 137-2-96 با موضوع بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان بزرگ و ایستگاه های پمپاژ مبارکه، زرين شهر و نوگوران
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 134-2-96 با موضوع عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 134-2-96 با موضوع عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه و تمدید مناقصه شماره 123-2-96 با موضوع عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد در یزدانشهر(قسمت5)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 129-2-96 با موضوع عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان - با ارزیابی کیفی
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 133-2-96 با موضوع انجام عملیات حسابرسی داخلی در واحدهای خودگردان آبفای اصفهان
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 129-2-96 با موضوع عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان - با ارزیابی کیفی
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 119-2-96 باموضوع خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 81 -2 -96 با موضوع احداث ايستگاه پمپاژ فاضلاب ديزيچه
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 93-2-96 با موضوع اجرای سیستم هوادهي عمقي و تأمین کالا و تجهیزات مورد نیاز فاز 3 تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 93-2-96 با موضوع اجرای سیستم هوادهي عمقي و تأمین کالا و تجهیزات مورد نیاز فاز 3 تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 18-1-96 با موضوع احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر (شهر های جنوب شرق اصفهان ) ( دو مرحله ای )
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 49-1-96 با موضوع احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب دهنو مبارکه(دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 63-1-96 با موضوع لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ورنامخواست زون(1) (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاح مناقصه شماره 60-1-96 با موضوع خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره های 54 تا 58-1-96
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 53-1-96 با موضوع انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان
منقضی شده