اصلاحیه مناقصات

شما اینجا هستید

اصلاحیه مناقصه شماره 196-4-95 خرید لوله چدن داکتیل با موضوع خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 300 ميليمتر جهت منطقه دهاقان
در جریان
اصلاحیه مناقصه شماره 184-4-95 با موضوع انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فلاورجان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 178-4-95 با موضوع اصلاح شبکه آب سطح منطقه دو
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 177-4-95 با موضوع فنس کشی اطراف تاسیسات تصفیه خانه آب بابا شیخ علی(فاز اول)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 176-4-95 با موضوع عملیات اجرایی لوله گذاری کلکتور فاضلاب روستایی ردان و فیزادان در محدوده منطقه دوشهراصفهان(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 168-4-95 با موضوع انجام خدمات مشترکین منطقه بهارستان
منقضی شده
تمدید مناقصه های شماره 63-2-95 و 70-2-95
منقضی شده
اصلاحیه 2 : جوابيه ابهامات مناقصه 175-2-94 با موضوع خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه 1 : تمديد مدت مناقصه 175-2-94 با موضوع خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 75-2-95 با موضوع عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری تصفیه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه هاي بهره برداري تصفيه خانه هاي جنوب، شاهين شهر و شرق، شماره 91-2-95 الي 93-2-95
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 91-2-95 با موضوع عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری تصفیه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 75-2-95 با موضوع عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری تصفیه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه هاي بهره برداري تصفيه خانه هاي جنوب، شاهين شهر و شرق، شماره 91-2-95 الي 93-2-95
منقضی شده
اصلاحيه سند مناقصه 37-2-95 باموضوع عمليات اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب شهر خميني شهر
منقضی شده
اصلاحیه مزایده (حراج) شماره 55-2-95 باموضوع فروش وسائط نقليه موتوري و ماشين آلات سبک و سنگین
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 51-2-95 با موضوع طراحي، تامين تجهيزات، ساخت و راه اندازي پكيج تصفيه آب خاكستري
منقضی شده
اصلاح مناقصه شماره 76-2-95 با موضوع توسعه شبكه فاضلاب (جلوان، حصه شمالی لیست 1)با ارزیابی کیفی
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 101-2-95 باموضوع خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب
منقضی شده
اصلاحیه آگهی مزایده شناسایی سرمایه گذار تکمیل، بهسازی و ارتقا بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر اصفهان به روش بیع متقابل مزایده 148-3-
منقضی شده
تمدید مدت مناقصه شماره 148-3-95 مزایده شناسایی سرمایه گذار تکمیل، بهسازی و ارتقا بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر اصفهان به روش بیع متقابل
منقضی شده
آگهی مزایده شناسایی سرمایه گذار تکمیل، بهسازی و ارتقا بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر اصفهان به روش بیع متقابل مزایده 148-3-95
منقضی شده
تمدید مدت آگهی مناقصه وارزیابی کیفی شماره 133-3-95 به منظور تأمین منابع مالی،احداث،بهره برداری وانتقال پروژه خط انتقال آبرسانی به دهاقان از محل انشعاب طالخونچه درقالب قراردادی BOT
منقضی شده
اصلاحيه مزايده شماره 108-2-95 باموضوع فروش اقلام راكد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 101-2-95 با موضوع خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 75-2-95 با موضوع عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری تصفیه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
تمدید مناقصه به شماره های 67-2-95 و 71-2-95 و 72-2-95
منقضی شده
تمدید مناقصه های شماره 63-2-95 و 70-2-95
منقضی شده
تمديد مناقصه هاي شماره 73-2-95 و 74-2-95
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 70-2-95 با موضوع تامين آب شرب شهرهاي نطنز وفريدن به روش تضميني
منقضی شده