مزایده‌ها

شما اینجا هستید

مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 205-3-96
در جریان
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 173-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 169-2-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 126-2-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 107-2-96
منقضی شده
آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهر طالخونچه (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 1-1-96
منقضی شده
فروش اقلام راكد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 204-4-95
منقضی شده
مزایده اجاره کارخانه ساخت لوله بتنی با هدف تولید منهول و لوله های بتنی شماره 195-4-95
منقضی شده
فروش اقلام راكد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 108-2-95 اصلاحیه
منقضی شده
فروش مخازن آب فلزی هوایی منطقه جرقویه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 85-2-95
منقضی شده
فروش مخازن آب فلزی هوایی منطقه جرقویه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 80-2-95
منقضی شده
فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی و لوله چدن داکتیل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 68-2-95
منقضی شده
فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی و لوله چدن داکتیل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 56-2-95
منقضی شده
مزایده 332-4-94 فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری
منقضی شده
فروش اقلام مازاد الکتریکی و کابلهای مسی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 326-4-94
منقضی شده
فروش اقلام مازاد الکتریکی و کابلهای مسی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 299-3-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر مناطق فلاورجان و نجف آباد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 253-3-94
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 193-2-94
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 174-2-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر منطقه نجف آباد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 163-2-94
منقضی شده