مزایده‌ها

شما اینجا هستید

مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 260-4-96
در جریان
مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 247-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 240-3-96
منقضی شده
مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 227-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 226-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
مزایده فروش مزایده اقلام راکد و ضایعاتی ، خسارتی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 217-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 216-3-96
منقضی شده
مزایده اتصالات چدنی مازاد شماره 212-3-96
منقضی شده
مزایده اقلام راکد مصرفی شماره 211-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 205-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 173-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 169-2-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 126-2-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 107-2-96
منقضی شده
آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهر طالخونچه (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 1-1-96
منقضی شده
فروش اقلام راكد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 204-4-95
منقضی شده
مزایده اجاره کارخانه ساخت لوله بتنی با هدف تولید منهول و لوله های بتنی شماره 195-4-95
منقضی شده
فروش اقلام راكد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 108-2-95 اصلاحیه
منقضی شده
فروش مخازن آب فلزی هوایی منطقه جرقویه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 85-2-95
منقضی شده
فروش مخازن آب فلزی هوایی منطقه جرقویه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 80-2-95
منقضی شده