مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك (ضلع غربي خيابان حمزه) مناقصه شماره 182-2-94
منقضی شده
خرید 9 دستگاه بلوئر هوادهی فاز دو تصفیه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره185-2-94
منقضی شده
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 175-2-94 اصلاحیه ها
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و تعویض کنتور منطقه نجف آباد مناقصه شماره 181-2-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 180-2-94
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومي منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 178-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه شهرضا و مدیریت بهره برداري و خدمات مشترکين شهر منظریه مناقصه 177-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 176-2-94
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 174-2-94
منقضی شده
ترميم و آسفالت ترانشه منطقه چهاراصفهان مناقصه شماره 173-2-94
منقضی شده
احداث حوضچه مخصوص فاضلاب در محل تقاطع خطوط 1000 و 90*60 میدان 9دی (قائمیه) مناقصه شماره 172-2-94 اصلاحیه
منقضی شده
نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومي منطقه لنجان مناقصه شماره 171-2-94
منقضی شده
انجام بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه تیران شماره 170-2-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه لنجان مناقصه شماره 169-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 168-2-94
منقضی شده
انجام بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه چادگان مناقصه شماره 167-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 166-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 165-2-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار تکمیل و نو سازی بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر کوهپایه به روش بیع متقابل مناقصه شماره 164-2-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر منطقه نجف آباد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 163-2-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر مزایده شماره 162-2-94
منقضی شده
مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 161-2-94
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه شش اصفهان (خوراسگان )مناقصه شماره 160-2-94
منقضی شده
لوله گذاری اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه 2 اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 159-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 4 اصفهان (خيابان بعثت ،كوي بهار) مناقصه شماره 158-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی شماره 3-42-94 (اصلاحیه)
منقضی شده
عمليات خدمات مشترکین شرکت آب وفاضلاب بهارستان مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره 4-42-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی شماره 3-42-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 157-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 155-2-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار شماره 154-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه چادگان مناقصه شماره 153-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 152-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه نجف آباد مناقصه شماره 151-2-94
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 147-2-94
منقضی شده
ترميم ترانشه هاي آسفالت منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 143-2-94
منقضی شده
لوله گذاری اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 2 اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 142-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 4 اصفهان (خيابان بعثت ،كوي بهار) مناقصه شماره 141-2-94
منقضی شده
اصلاح سند مناقصه شماره 146-2-94 با موضوع اجراي باقيمانده خط انتقال فاضلاب 1400ميليمتر پروژه نگين در خيابان گلزار شهداي عاشق آباد (با ارزيابي كيفي )
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر منطقه نجف آباد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 150-2-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر مزایده شماره 149-2-94
منقضی شده
آگهي فراخوان عمومی شرکت در مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 148-2-94
منقضی شده
اجراي باقيمانده خط انتقال فاضلاب 1400ميليمتر پروژه نگين در خيابان گلزار شهداي عاشق آباد (با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 146-2-94
منقضی شده
اصلاح خط انتقال فاضلاب 1200ميليمتر خيابان نظر اصفهان (با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 145-2-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی شماره 144-2-94
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 140-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 139-2-94
منقضی شده
ترميم و آسفالت ترانشه منطقه چهار اصفهان مناقصه 135-2-94
منقضی شده
ترمیم و آسفالت ترانشه حفاری شده فاضلاب ابریشم، کلیشاد و سودرجان مناقصه شماره 133-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 132-2-94
منقضی شده

صفحات