مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه شش اصفهان (خوراسگان )مناقصه شماره 160-2-94
منقضی شده
لوله گذاری اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه 2 اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 159-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 4 اصفهان (خيابان بعثت ،كوي بهار) مناقصه شماره 158-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی شماره 3-42-94 (اصلاحیه)
منقضی شده
عمليات خدمات مشترکین شرکت آب وفاضلاب بهارستان مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره 4-42-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی شماره 3-42-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 157-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 155-2-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار شماره 154-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه چادگان مناقصه شماره 153-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 152-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه نجف آباد مناقصه شماره 151-2-94
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 147-2-94
منقضی شده
ترميم ترانشه هاي آسفالت منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 143-2-94
منقضی شده
لوله گذاری اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 2 اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 142-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب منطقه 4 اصفهان (خيابان بعثت ،كوي بهار) مناقصه شماره 141-2-94
منقضی شده
اصلاح سند مناقصه شماره 146-2-94 با موضوع اجراي باقيمانده خط انتقال فاضلاب 1400ميليمتر پروژه نگين در خيابان گلزار شهداي عاشق آباد (با ارزيابي كيفي )
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر منطقه نجف آباد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 150-2-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر مزایده شماره 149-2-94
منقضی شده
آگهي فراخوان عمومی شرکت در مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 148-2-94
منقضی شده
اجراي باقيمانده خط انتقال فاضلاب 1400ميليمتر پروژه نگين در خيابان گلزار شهداي عاشق آباد (با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 146-2-94
منقضی شده
اصلاح خط انتقال فاضلاب 1200ميليمتر خيابان نظر اصفهان (با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 145-2-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی شماره 144-2-94
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 140-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 139-2-94
منقضی شده
ترميم و آسفالت ترانشه منطقه چهار اصفهان مناقصه 135-2-94
منقضی شده
ترمیم و آسفالت ترانشه حفاری شده فاضلاب ابریشم، کلیشاد و سودرجان مناقصه شماره 133-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 132-2-94
منقضی شده
زيرسازي و آسفالت معابر لوله گذاري شده فاضلاب شهر نجف آباد مناقصه شماره 131-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه فلاورجان مناقصه شماره 138-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 137-2-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر منطقه نجف آباد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 136-2-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران شماره 134-2-94 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه ورزنه مناقصه شماره 130-2-94
منقضی شده
عمليات خدمات مشترکین منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 129-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 128-2-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر مزایده شماره 127-2-94
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 126-2-94
منقضی شده
اسناد ارزیابی فنی شماره 6-1-94
منقضی شده
آگهي فراخوان عمومی شرکت در مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 125-2-94
منقضی شده
خريد لوله پلي اتيلن دو جداره فاضلابي كورتيوب به قطر 1200 و 1400 ميليمتر جهت منطقه 2 شهر اصفهان مناقصه شماره 122-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه آب منطقه زرين شهر مناقصه شماره 121-2-94
منقضی شده
اصلاح شبکه خط 1000 چمران در محدوده منطقه چهار اصفهان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 120-2-94
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 118-2-94
منقضی شده
عملیات احداث و محوطه سازی ساختمان آزمایشگاه آب واقع در محوطه چاه فلمن مناقصه شماره 111-2-94
منقضی شده
مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، ا لکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 2-42-94
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 115-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب خيابان ابوريحان بيروني منطقه چهار مناقصه شماره 110-2-94
منقضی شده
توسعه شبكه فاضلاب محله محمود آباد منطقه پنج مناقصه شماره 109-2-94
منقضی شده
آبرسانی از حوضچه موجود جاده شاهین شهر تا شهر گز مناقصه شماره 93-2-94
منقضی شده

صفحات