مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

ترمیم و آسفالت ترانشه منطقه 4 مناقصه شماره 356-1-94
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر مناقصه شماره 351-4-94
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه و اصلاح شبکه آب در محدوده منطقه 3 شهر اصفهان مناقصه شماره 350-4-94
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضلاب در محدوده منطقه 3 شهر اصفهان مناقصه شماره 349-4-94
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب یزدانشهر (3) مناقصه شماره 346-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب یزدانشهر (2) مناقصه شماره 345-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
خريد ديفيوزر ديسکي ممبراني تصفيه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 348-4-94
منقضی شده
خريد كنتورهاي قطر 2/1 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشکR=160 (معادل کلاس C) دارای قابلیت قرائت از راه دور همراه با میز تست کنتور منطبق با OIML-R49 مناقصه شماره 347-4-94
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه بهارستان مناقصه عمومي شماره 6-42- 94
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب خیابان های جامی، بلوار جمهوری، و فرعی ها در منطقه نجف آباد (4)(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 344-4-94
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب یزدانشهر (1)(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 343-4-94
منقضی شده
قرار داد باز آسفالت و ترمیم ترانشه منطقه 3 مناقصه شماره 342-4-94
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال، جنوب و سپاهان شهر مناقصه شماره 341-4-94 اصلاحیه ها
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه آب باباشيخعلي، چاههاي فلمن و اداره خميني شهر مناقصه شماره 340-4-94 اصلاحیه ها
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز اداره مركزي و انبار چشمه توتي و انبار لوله سازي مناقصه شماره 339-4-94 اصلاحیه ها
منقضی شده
اصلاح شبکه آب بوئین و میاندشت و افوس مناقصه شماره 338-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر گز – 4365 متر( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 337-4-94
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر گز-6236 متر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 336-4-94
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر گز-6028 متر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 335-4-94
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر گرگاب-3331 متر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 334-4-94
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب قسمت غربی شهر گرگاب(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 333-4-94
منقضی شده
مزایده 332-4-94 فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری
منقضی شده
اجراي عمليات لوله گذاري فاضلاب خيابان هاي سعدي ، كوي شكيب و فرعيها ي مربوطه در منطقه نجف آباد (21)( با ارزيابي كيفي)مناقصه شماره 331-4-94
منقضی شده
عمليات لوله گذاري فاضلاب درچه خميني شهر(مرحله 1 احمد آباد) با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 330-4-94
منقضی شده
اجرای ترمیم آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه 5 اصفهان مناقصه شماره 329-4-94
منقضی شده
عمليات لوله گذاري فاضلاب مرحله 3 درچه شمالی خميني شهر ( با ارزيابي كيفي) مناقصه شماره 328-4-94
منقضی شده
عمليات مدیریت بهره برداري و خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه جلگه مناقصه شماره 327-4-94
منقضی شده
اجراي عملیات لوله گذاري فاضلاب خيابانهاي نمازي ، ادامه خيابان سعدي ، فرعيهاي مربوطه و...در منطقه نجف آباد (6)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 322-4-94
منقضی شده
فروش اقلام مازاد الکتریکی و کابلهای مسی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 326-4-94
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خورزوق برخوار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 325-4-94
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دولت آباد برخوار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 324-4-94
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دستگرد برخوار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 323-4-94
منقضی شده
اجرای عملیات قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر گلپایگان و گوگد (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 321-4-94
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان شهید فهمیده خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 320-4-94
منقضی شده
اجرای ترمیم آسفالت ترانشه های فاضلا ب شهرضا مناقصه شماره 318-4-94
منقضی شده
توسعه شبكه فاضلاب منطقه پنج اصفهان(قراردادباز) مناقصه شماره 317-4-94
منقضی شده
اصلاح وتوسعه شبكه آب منطقه سه اصفهان (قراردادباز) مناقصه شماره 316-4-94
منقضی شده
فروش اقلام مازاد الکتریکی و کابلهای مسی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 315-4-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه فلاورجان مناقصه شماره 314-4-94
منقضی شده
اجراي عمليات لوله گذاري فاضلاب خيابان فردوسي ، نوبهار، فرعيهاي مربوطه در نجف آباد (1)(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 313-4-94
منقضی شده
عمليات اجرايي کارهای باقیمانده مدول هاي دوم و سوم تصفیه خانه فاضلاب داران (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 312-4-94
منقضی شده
انجام عمليات حسابرسي داخلي شركت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 310-4-94
منقضی شده
عملیات لوله گذاری خط انتقال فاضلاب باقیمانده پروژه نگین اصفهان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 309-4-94
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان(قرارداد باز) مناقصه شماره 308-4-94
منقضی شده
اجراي عمليات لوله گذاري فاضلاب خيابان رجايي ،شريعتي ، 15 خرداد و فرعيهاي مربوطه در منطقه نجف آباد (3)(باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 307-4-94
منقضی شده
عمليات نظارت كارگاهي نصب انشعابات در مناطق شش گانه اصفهان مناقصه شماره 305-3-94
منقضی شده
خرید تابلوهای برق هوادهی فاز دو تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان مناقصه شماره 304-3-94
منقضی شده
خريد 20 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا شركت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه 303-3-94
منقضی شده
تصحيح بخشي از اسناد مناقصه فضاي سبز تصفيه خانه فاضلاب و منابع آبفا بهارستان
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری منطقه 5 اصفهان مناقصه شماره 302-3-94
منقضی شده

صفحات