مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عملیات تکمیل مخزن 20000 متر مکعبی فولادشهر مناقصه شماره 368-4-93
منقضی شده
عملیات آبرسانی به شهرک صنعتی مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 367-4-93
منقضی شده
ترميم و آسفالت ترانشه منطقه 4 اصفهان مناقصه شماره 366-4-93
منقضی شده
ترميم و روكش آسفالت حفاری های شبکه فاضلاب منطقه شش (خوراسگان) مناقصه شماره 365-4-93
منقضی شده
حفظ و نگهداري ازفضاي سبزپمپاژآب مرحله یکم وتصفیه خانه فاضلاب فولاد شهر مناقصه شماره 364-4-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مرحله 5 احمدآباد درچه(منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 360-4-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مرحله 4 احمدآباد درچه(منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 359-4-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مرحله دوم درچه شمالی (منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 358-4-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 363-4-93
منقضی شده
عمليات همسطح سازي دريچه هاي منهولهاي فاضلاب و حوضچه سازي فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 362-4-93
منقضی شده
تهیه، ساخت ، نصب، راه اندازی، آموزش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب خوانسار مناقصه شماره 361-4-93
منقضی شده
اصلاحيه مناقصه 353-4-93 و 354-4-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب خیابان شهید فهمیده خمینی شهر مناقصه شماره 357-4-93
منقضی شده
احداث جاده دسترسی و خط انتقال فاضلاب شهر سده لنجان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 352-4-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه هاي فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 356-4-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، تعويض و نصب شيرآلات و خدمات عمومي منطقه مبارکه مناقصه شماره 355-4-93
منقضی شده
آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار مناقصه354-4-93
منقضی شده
آگهی فراخوان جذب سرمايه گذار مناقصه 353-4-93
منقضی شده
فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 351-3-93
منقضی شده
اجراي عمليات لاينينگ درزهاي لوله هاي بتني خط انتقال فاضلاب شهر اصفهان مناقصه شماره 350-3-93
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت کوپلر سرخود به قطر 500 میلیمتر با واشر و مانشون جهت قهجاورستان منطقه6 اصفهان (خوراسگان) مناقصه شماره 349-3-93
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب منطقه يك شهر اصفهان محدوده خيابانهاي عبدالرزاق ، چهارباغ پائين ، ا بن سينا مناقصه شماره 348-3-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب باقیمانده شهر چمگردان مناقصه شماره 346-3-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 345-3-93
منقضی شده
ترمیم و آسفالت ترانشه منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 344-3-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 347-3-93
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه 329-3-93 با موضوع لوله گذاری فاضلاب مرحله 4 احمدآباد درچه(منطقه خمینی شهر)
منقضی شده
مرمت نوار حفاری و ترمیم ترانشه آسفالت منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 342-3-93
منقضی شده
ترمیم ترانشه فاضلاب قسمتی از بلوار امام خمینی شاهین شهر مناقصه شماره 341-3-93
منقضی شده
ترمیم مسیر ترانشه آسفالت پروژه شهید فهمیده و سطح منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 340-3-93
منقضی شده
ترمیم مسیر ترانشه در منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 339-3-93
منقضی شده
شبکه جمع آوری فاضلاب حدود 15 کیلومتر شهر سده لنجان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 338-3-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، تعویض و نصب شیرآلات و خدمات عمومی منطقه مبارکه مناقصه شماره 343-3-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه يک اصفهان مناقصه شماره 337-3-93
منقضی شده
ایستگاه پمپاژ آبرسانی، ساختمان نگهبانی، محوطه سازی و دیوارکشی منظریه شهرضا مناقصه شماره 333-3-93
منقضی شده
ترمیم مسیر ترانشه آسفالت منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 332-3-93
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 336-3-93
منقضی شده
عمليات همسطح سازي دريچه هاي منهولهاي فاضلاب و حوضچه سازي فاضلاب منطقه خميني شهر مناقصه شماره 335-3-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه هاي فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 334-3-93
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله های کله مسیح و کله مسلمان و بهجت آباد زاینده رود(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 331-3-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مرحله 5 احمدآباد درچه(منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 330-3-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مرحله 4 احمدآباد درچه(منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 329-3-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مرحله دوم درچه شمالی (منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 328-3-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب محوطه داخلی تعاونی مسکن دادگستری بهارستان مناقصه شماره4-42-93
منقضی شده
ترمیم ترانشه فاضلاب قسمتی از بلوار امام خمینی شاهین شهر مناقصه شماره 327-3-93
منقضی شده
ترمیم مسیر ترانشه آسفالت پروژه شهید فهمیده و سطح منطقه 3 مناقصه شماره 326-3-93
منقضی شده
ترمیم مسیر ترانشه در منطقه 5 اصفهان مناقصه شماره 325-3-93
منقضی شده
ترمیم و آسفالت ترانشه منطقه 4 مناقصه شماره 324-3-93
منقضی شده
توسعه کلکتور اصلی فاضلاب قهجاورستان مناقصه شماره 323-3-93
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر جدا در اقطار 400،250،200 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 322-3-93
منقضی شده

صفحات