مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

خريد 5 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 152-3-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر مناقصه شماره 149-3-95
منقضی شده
عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور انشعابات آب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 155-3-95
منقضی شده
عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 154-3-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه و آسفالت معابر لوله گذاری شده شبکه فاضلاب شهر نجف آباد 3 مناقصه شماره 151-3-95
منقضی شده
اصلاح شبكه جمع آوري فاضلاب بلوار دكترحسابي تا ورودي شهرك اميريه منطقه دواصفهان (با ارزيابي كيفي) مناقصه شماره 150-3-95
منقضی شده
عملیات تعمیر نگهداری و بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و خدمات عمومی بهارستان مناقصه شماره 147-3-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 146-3-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 145-3-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 4 (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 144-3-95
منقضی شده
مناقصه شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب فلاورجان (هویه و ریا خون)با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 143-3-95
منقضی شده
خريد 5 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 142-3-95
منقضی شده
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار 110 و 125 میلیمتر SN8)) پوش فیت به همراه اتصالات مربوطه جهت ستاد و منطقه لنجان مناقصه شماره 141-3-95
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 90 ، 110 و 160 میلیمتر جهت مناطق مختلف مناقصه شماره 140-3-95
منقضی شده
انجام خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه دهاقان مناقصه شماره 139-3-95
منقضی شده
انجام خدمات عمومی و امور اداری منطقه سمیرم مناقصه شماره 138-3-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه برخوار مناقصه شماره 137-3-95
منقضی شده
عملیات نگهداری و اپراتوری چاهها ، تاسیسات طرح آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 136-3-95
منقضی شده
خدمات عمومی ، بهره برداری وخدمات مشترکین منطقه چادگان مناقصه شماره 135-3-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 134-3-95
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 اصفهان(قراردادباز) مناقصه شماره 132-3-95
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه شبکه شهرهای شاهین شهر و گز(قرارداد باز) مناقصه شماره 131-3-95
منقضی شده
آگهی مناقصه وارزیابی کیفی شماره 133-3-95 به منظور تأمین منابع مالی،احداث،بهره برداری وانتقال پروژه خط انتقال آبرسانی به دهاقان از محل انشعاب طالخونچه درقالب قراردادی BOT اصلاحیه
منقضی شده
عملیات نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومی منطقه لنجان مناقصه شماره 130-3-95
منقضی شده
بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 129-3-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 128-3-95
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب حصه شمالی و جلوان (لیست شماره 2)با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 127-3-95
منقضی شده
آگهی فراخوان واگذاری امتیاز حق گذر آب خط آبرسانی اصفهان به اردستان برای تولید انرژی برق آبی به روش قراردادی BOOشماره 126-3-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین نجف آباد مناقصه شماره 125-3-95
منقضی شده
بهره برداری ، تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه تیران مناقصه شماره 123-3-95
منقضی شده
آگهی مناقصه وارزیابی کیفی شماره124-3-95به منظورتأمین منابع مالی،احداث،بهره برداری وانتقال پروژه خط انتقال آبرسانی به دهاقان ازمحل انشعاب طالخونچه درقالب قراردادیBOT
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 شهر اصفهان مناقصه شماره 122-3-95
منقضی شده
مناقصه اجرای آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 121-3-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری و تعمیرو نگهداری تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه شماره 120-3-95
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 315 ، 400 ، 600 میلیمتر جهت مناطق : ( فلاورجان ، برخوار ، شاهین شهر ، خمینی شهر ) مناقصه شماره 119-3-95
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب شهر گزبا ارزیابی کیفی مناقصه شماره 118-3-95
منقضی شده
ترمیم و آسفالت ترانشه های منطقه چهار مناقصه شماره 117-3-95
منقضی شده
بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی و خدمات عمومی منطقه مبارکه مناقصه شماره 116-3-95
منقضی شده
خدمات مشترکین شهرضاو مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین منظریه مناقصه شماره 115-3-95
منقضی شده
شستشوی شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 114-3-95
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب به قطر 200 میلیمتر جهت منطقه 2 و 4 شهر اصفهان مناقصه شماره 113-3-95
منقضی شده
خريد لوله پلي اتيلن دو جداره فاضلابي كورتيوپ به قطر 1000 ميليمتر جهت منطقه 2 شهر اصفهان مناقصه شماره 112-3-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه ورزنه مناقصه شماره 111-3-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین نجف آباد مناقصه شماره 110-3-95
منقضی شده
عملیات انجام امور اداری و خدمات عمومي منطقه برخوار مناقصه شماره 107-2-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه فلاورجان و نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 106-2-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ،خدمات عمومی و نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه فاضلاب منطقه فولاد شهر مناقصه شماره 105-2-95
منقضی شده
فروش اقلام راكد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 108-2-95 اصلاحیه
منقضی شده
عمليات اجرايي آسفالت و ترميم نوارحفاري در منطقه 3 شهر اصفهان مناقصه شماره 104-2-95
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شده آب و فاضلاب منطقه یک مناقصه شماره 103-2-95
منقضی شده

صفحات