مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

بهره برداري از فرآيند و تعميرات مكانيكي، تاسيساتي، الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان مناقصه شماره 34-1-95 اصلاحیه ها
منقضی شده
طراحي، تامين تجهيزات، ساخت و راه اندازي پكيج تصفيه آب خاكستري مناقصه شماره 33-1-95
منقضی شده
خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره 32-1-95
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 31-1-95
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 30-1-95
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 27-1-95
منقضی شده
عمليات اجرايي توسعه شبكه فاضلاب درسطح منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 25-1-95
منقضی شده
آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی سرمایه گذاری شهر دهاقان شماره 26-1-95 اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره 24-1-95
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 23-1-95
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد پوشش دار به قطر 250 و 300 میلیمتر جهت منطقه 6 (خوراسگان) مناقصه شماره 22-1-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار مختلف جهت مناطق : تیران – خوانسار – شاهین شهر - فلاورجان مناقصه شماره 21-1-95
منقضی شده
عمليات اجرايي اصلاح وتوسعه شبكه جمع آوري فاضلاب در محدوده منطقه 2 شهر اصفهان(قراردادباز) مناقصه شماره 20-1-95
منقضی شده
عمليات اجرايي توسعه شبكه جمع آوري فاضلاب در محدوده منطقه 2 شهر اصفهان مناقصه شماره 19-1-95 اصلاحیه
منقضی شده
خرید 6 دستگاه تابلو برق تصفیه خانه آب بابا شیخعلی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 18-1-95
منقضی شده
خط انتقال فاضلاب شهر اژیه مناقصه شماره 16-1-95
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر،اداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ بيست هزار متر مكعبي مناقصه یک مرحله اي با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 17-1-95
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد پوشش دار به قطر 700 میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر مناقصه شماره 15-1-95
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 315 ، 400 ، 600 میلیمتر جهت مناطق : ( شاهین شهر ، دولت آباد ، نجف آباد ) شماره 14-1-95
منقضی شده
خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره 11-1-95
منقضی شده
خرید 6 دستگاه تابلو برق تصفیه خانه آب بابا شیخعلی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 10-1-95 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر نطنز به روش بیع متقابل مزایده شماره 8-1-95 اصلاحیه ها
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر،اداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ بيست هزار متر مكعبي مناقصه شماره 12-1-95
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 9-1-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه نائین مناقصه شماره 7-1-95
منقضی شده
آگهي برگزاري فراخوان عمومي شماره 5-1-95 شناسائي پيمانكاران جهت اخذ استعلام
منقضی شده
اسناد شناسایی شرکت های سازنده چربیگیر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 366-4-94 با موضوع اصلاح شبكه آب شرب شهر نطنز(قراردادباز)
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 6-1-95
منقضی شده
عمليات احداث مخزن و شیرخانه 2000 مترمکعبی مدفون قهجاورستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 4-1-95
منقضی شده
اصلاح وتوسعه شبكه آب منطقه دواصفهان (قراردادباز) مناقصه شماره 3-1-95
منقضی شده
مناقصه اجراي ترمیم ترانشه های آسفالت در سطح منطقه دو مناقصه شماره 2-1-95
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب آسفالت منطقه شاهين شهر و گز مناقصه شماره 1-1-95
منقضی شده
عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ صفاییه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 295-4-94
منقضی شده
عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ شهر کرکوند(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 294-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی سرمایه گذاران مزایده شماره 365-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
لوله گذاري آب منطقه خميني شهر با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 367-4-94
منقضی شده
اصلاح شبكه آب شرب شهر نطنز(قراردادباز) مناقصه شماره 366-4-94
منقضی شده
اصلاح خط انتقال فاضلاب 1400 میلیمتر خیابان نظر شرقی و میر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 364-4-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 358-4-94
منقضی شده
خريد 42 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 363-4-94
منقضی شده
خريد 78 تن آنتراسیت به منظور استفاده در واحد فیلتراسیون تصفیه خانه آب شرب گلپایگان مناقصه شماره 362-4-94
منقضی شده
مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، و انشعابات شهر نجف آباد (2) مناقصه شماره 361-4-94
منقضی شده
مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، و انشعابات فاضلاب شهر نجف آباد (1) مناقصه شماره 360-4-94
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مسير اصلي ملك آباد و قسمت عبور از رودخانه مناقصه شماره 359-4-94
منقضی شده
خريد ديفيوزر ديسکي ممبراني تصفيه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 357-4-94
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4 اصفهان(قرارداد باز) مناقصه شماره 355-4-94
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 354-4-94
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه فاضلاب منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 353-4-94
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه فولادشهر مناقصه شماره 352-4-94
منقضی شده

صفحات