مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اصلاح خط انتقال فاضلاب 1200ميليمتر خيابان نظر اصفهان (با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 145-2-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی شماره 144-2-94
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 140-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 139-2-94
منقضی شده
ترميم و آسفالت ترانشه منطقه چهار اصفهان مناقصه 135-2-94
منقضی شده
ترمیم و آسفالت ترانشه حفاری شده فاضلاب ابریشم، کلیشاد و سودرجان مناقصه شماره 133-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 132-2-94
منقضی شده
زيرسازي و آسفالت معابر لوله گذاري شده فاضلاب شهر نجف آباد مناقصه شماره 131-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه فلاورجان مناقصه شماره 138-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 137-2-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر منطقه نجف آباد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 136-2-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران شماره 134-2-94 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه ورزنه مناقصه شماره 130-2-94
منقضی شده
عمليات خدمات مشترکین منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 129-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 128-2-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر مزایده شماره 127-2-94
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 126-2-94
منقضی شده
اسناد ارزیابی فنی شماره 6-1-94
منقضی شده
آگهي فراخوان عمومی شرکت در مساقات باغ زیتون فولادشهر شماره 125-2-94
منقضی شده
خريد لوله پلي اتيلن دو جداره فاضلابي كورتيوب به قطر 1200 و 1400 ميليمتر جهت منطقه 2 شهر اصفهان مناقصه شماره 122-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه آب منطقه زرين شهر مناقصه شماره 121-2-94
منقضی شده
اصلاح شبکه خط 1000 چمران در محدوده منطقه چهار اصفهان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 120-2-94
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 118-2-94
منقضی شده
عملیات احداث و محوطه سازی ساختمان آزمایشگاه آب واقع در محوطه چاه فلمن مناقصه شماره 111-2-94
منقضی شده
مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، ا لکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 2-42-94
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 115-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب خيابان ابوريحان بيروني منطقه چهار مناقصه شماره 110-2-94
منقضی شده
توسعه شبكه فاضلاب محله محمود آباد منطقه پنج مناقصه شماره 109-2-94
منقضی شده
آبرسانی از حوضچه موجود جاده شاهین شهر تا شهر گز مناقصه شماره 93-2-94
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب به قطر 160 و 200 میلیمتر و كوپلینگ مربوطه جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 114-2-94
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 و 400 میلیمتر جهت آبفا منطقه شاهین شهر و لنجان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 113-2-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه خميني شهر مناقصه شماره 112-2-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني و خدمات عمومی منطقه مبارکه مناقصه شماره 108-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه بادرود مناقصه شماره 107-2-94
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه خورو بیابانک مناقصه شماره 106-2-94
منقضی شده
عملیات خدمات مشترکین منطقه لنجان مناقصه شماره 105-2-94
منقضی شده
عملیات خدمات مشترکین منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 104-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه آب منطقه زرين شهر مناقصه شماره 103-2-94
منقضی شده
آبرساني از حوضچه موجود جاده شاهين شهر تا گز مناقصه شماره 102-2-94
منقضی شده
اصلاح شبکه خط 1000 چمران در محدوده منطقه چهار اصفهان(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 101-2-94
منقضی شده
آبرساني به باغبهادران با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 100-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب منطقه سه (قرارداد باز) مناقصه شماره 99-2-94
منقضی شده
عملیات احداث و محوطه سازی ساختمان آزمایشگاه آب واقع در محوطه چاه فلمن مناقصه شماره 98-2-94
منقضی شده
ترميم آسفالت نوارهای حفاری منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 97-2-94
منقضی شده
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرهای جنوب شرق اصفهان ( ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 96-2-94 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران شماره 94-2-94
منقضی شده
تامین نیروی انسانی جهت امور بهره برداری مناقصه شماره 91-1-94
منقضی شده
انجام خدمات اپراتوری 122 مناقصه شماره 90-1-94
منقضی شده
خريد 20 دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 89-1-94
منقضی شده
خرید 6 دستگاه بلوئر هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 88-1-94
منقضی شده

صفحات