مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

مناقصه بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان 314-3-92
منقضی شده
تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مختلف شركت آب و فاضلاب بهارستان در مشاغل اداري ، نگهباني مناقصه شماره 6-42-92
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 313-3-92
منقضی شده
اجرای لوله گذاری فاضلاب سرارود و دهنو مبارکه شماره 312-3-92
منقضی شده
انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه وکنترل کیفی کارهای لوله گذاری شبکه وتاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان ارزيابي كيفي ،فنی و مالی مشاوران مناقصه شماره 311-3-92
منقضی شده
خريد هواده دور تند شناور تصفيه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 310-3-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات حفاری سه حلقه چاه در منطقه خوراسگان مناقصه شماره309-3-92
منقضی شده
مناقصه تکمیل ديواركشي اطراف تصفيه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه شماره308-3-92
منقضی شده
مناقصه اجراي قطعه سوم خط آبرسانی به مناطق مرکزی شهر اصفهان مناقصه شماره 307-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره306-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره305-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره304-3-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرهاي شاهين شهر – گز و گرگاب (قرارداد باز)مناقصه شماره303-3-92
منقضی شده
مناقصه عملیات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره 302-3-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی کلاس C250( 90 و 120 کیلوگرمی ) جهت آبفا لنجان مناقصه دو مرحله ای شماره 297-3-92
منقضی شده
مطالعات طراحی تفضیلی تاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان مناقصه شماره 301-3-92
منقضی شده
آگهی فراخوان مناقصه شماره 300-3-92
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد پوشش دار به قطر 500 میلیمتر جهت آبفا فولادشهرمناقصه دو مرحله اي شماره 299-3-92
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 200 میلیمتر (PN 10) جهت آبفا شاهین شهرمناقصه دو مرحله اي شماره 298-3-92
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی کلاس C250( 90 و 120 کیلوگرمی ) جهت آبفا لنجان مناقصه دو مرحله ای شماره 297-3-92
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولا دار کلاس C250 (90کیلوئی ) جهت آبفا مبارکه مناقصه دو مرحله ای شماره 296-3-92
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت به قطر 315 میلیمتر کوپلر سرخود با واشر مربوطه جهت شهر اصفهان مناقصه دو مرحله ای شماره 295-3-92
منقضی شده
مناقصه عمليات لوله گذاري فاضلاب زاينده رود(بيستجون –باباشيخعلي)شماره 294-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات ترمیم ترانشه در سطح منطقه سه شهر اصفهان (لو له گذاري آب وفاضلاب ،نصب انشعابات ،وحوادث ) مناقصه شماره293-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات ترمیم ترانشه در سطح منطقه دو شهر اصفهان (لو له گذاري آب وفاضلاب ،نصب انشعابات ،وحوادث ) مناقصه شماره292-2-92
منقضی شده
تمدید مناقصه عمليات فاينانس اجراي شبكه فاضلاب منطقه Eنجف آباد شماره 289-2-92
منقضی شده
مناقصه عمليات مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه جلگه( هرند واژیه )مناقصه عمومي شماره 291-2-92
منقضی شده
مناقصه عمليات بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره 290.-2-92
منقضی شده
عمليات فاينانس اجراي شبكه فاضلاب منطقه Eنجف آباد شماره 289-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات حفاری سه حلقه چاه در منطقه شاهین شهر مناقصه شماره288-2-92
منقضی شده
ادامه خط انتقال 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار شهر اصفهان (قطعه دوم)مناقصه شماره287-2-92
منقضی شده
ادامه خط انتقال 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار شهر اصفهان (قطعه اول)مناقصه شماره286-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره285-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فرعیهای فاضلاب خیابان نظر واقع در منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره284-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي قطعه سوم خط آبرسانی به مناطق مرکزی شهر اصفهان مناقصه شماره 283-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي قطعه دوم خط آبرسانی به مناطق مرکزی شهر اصفهان مناقصه شماره282-2-92
منقضی شده
عملیات اجرائی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (ناحیه شمالی- محله سجاد)شماره 281-2-92
منقضی شده
عملیات اجرائی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (ناحیه جنوبی- محله سجاد)شماره 280-2-92
منقضی شده
مناقصه شستشوی شبکه فاضلاب منطقه سه آب و فاضلاب شهر اصفهان مناقصه عمومي شماره 279-2-92
منقضی شده
مناقصه بهره برداري از شبکه آب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه دهاقان مناقصه عمومي شماره 278-2-92
منقضی شده
مناقصه عمليات بازسازي حوضچه هاي خط انتقال شمال شرق واقع در منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 275-2 -92
منقضی شده
مناقصه عمليات حوضچه هاي پراكنده در سطح شهر اصفهان (سروشبادران وزهكش منابع اداره مركزي مناقصه شماره 274-2 -92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرهاي شاهين شهر – گز و گرگاب (قرارداد باز)مناقصه شماره273-2-92
منقضی شده
مناقصه توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه یک شهراصفهان مناقصه شماره272-2-92
منقضی شده
اصلاحیه مجدد مناقصه لوله گذاری فاضلاب مبارکه(محدوده خیابان سلمان،17شهریور و حافظ) شماره 258-2-92
منقضی شده
مزایده فروش سيليس و آنتراسیت تصفیه خانه آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 277-2-92
منقضی شده
مزایده فروش اموال مستعمل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 276-2-92
منقضی شده
مناقصه عمليات نگهباني، اپراتوري چاهها، تأسیسات خط آبرسانی و ايستگاه پمپاژ آبفای منطقه شهرضا مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره271-2-92
منقضی شده
مناقصه بهره برداری آب و فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره270-2-92
منقضی شده
خرید دستگاه آنالیزور مولتی پارامتر دارای دو سری سنسور قابل نصب به صورت غوطه ور برای تصفیه خانه فاضلاب صفائیه مبارکه مناقصه دو مرحله ای شماره 265-2-92
منقضی شده

صفحات