مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

مناقصه عمليات مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه جلگه( هرند واژیه )مناقصه عمومي شماره 291-2-92
منقضی شده
مناقصه عمليات بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره 290.-2-92
منقضی شده
عمليات فاينانس اجراي شبكه فاضلاب منطقه Eنجف آباد شماره 289-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات حفاری سه حلقه چاه در منطقه شاهین شهر مناقصه شماره288-2-92
منقضی شده
ادامه خط انتقال 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار شهر اصفهان (قطعه دوم)مناقصه شماره287-2-92
منقضی شده
ادامه خط انتقال 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار شهر اصفهان (قطعه اول)مناقصه شماره286-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره285-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فرعیهای فاضلاب خیابان نظر واقع در منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره284-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي قطعه سوم خط آبرسانی به مناطق مرکزی شهر اصفهان مناقصه شماره 283-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي قطعه دوم خط آبرسانی به مناطق مرکزی شهر اصفهان مناقصه شماره282-2-92
منقضی شده
عملیات اجرائی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (ناحیه شمالی- محله سجاد)شماره 281-2-92
منقضی شده
عملیات اجرائی قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب زرین شهر (ناحیه جنوبی- محله سجاد)شماره 280-2-92
منقضی شده
مناقصه شستشوی شبکه فاضلاب منطقه سه آب و فاضلاب شهر اصفهان مناقصه عمومي شماره 279-2-92
منقضی شده
مناقصه بهره برداري از شبکه آب ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه دهاقان مناقصه عمومي شماره 278-2-92
منقضی شده
مناقصه عمليات بازسازي حوضچه هاي خط انتقال شمال شرق واقع در منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 275-2 -92
منقضی شده
مناقصه عمليات حوضچه هاي پراكنده در سطح شهر اصفهان (سروشبادران وزهكش منابع اداره مركزي مناقصه شماره 274-2 -92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرهاي شاهين شهر – گز و گرگاب (قرارداد باز)مناقصه شماره273-2-92
منقضی شده
مناقصه توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه یک شهراصفهان مناقصه شماره272-2-92
منقضی شده
اصلاحیه مجدد مناقصه لوله گذاری فاضلاب مبارکه(محدوده خیابان سلمان،17شهریور و حافظ) شماره 258-2-92
منقضی شده
مزایده فروش سيليس و آنتراسیت تصفیه خانه آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 277-2-92
منقضی شده
مزایده فروش اموال مستعمل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 276-2-92
منقضی شده
مناقصه عمليات نگهباني، اپراتوري چاهها، تأسیسات خط آبرسانی و ايستگاه پمپاژ آبفای منطقه شهرضا مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره271-2-92
منقضی شده
مناقصه بهره برداری آب و فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره270-2-92
منقضی شده
خرید دستگاه آنالیزور مولتی پارامتر دارای دو سری سنسور قابل نصب به صورت غوطه ور برای تصفیه خانه فاضلاب صفائیه مبارکه مناقصه دو مرحله ای شماره 265-2-92
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت در اقطار مختلف با واشر و مانشون جهت آب و فاضلاب مبارکه مناقصه دو مرحله ای شماره 264-2-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه عملیات اجرائی لوله گذاری فاضلاب چمگردان شماره 260-2-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب سطح شهر مبارکه شماره 259-2-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب مبارکه(محدوده خیابان سلمان،17شهریور و حافظ) شماره 258-2-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب مبارکه (فاز دو نصیر آباد، غرب خیابان مصلی و سطح شهر) شماره 257-2-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره253-2-92
منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره269-2-92
منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 268-2-92
منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره267-2-92
منقضی شده
مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 266-2-92
منقضی شده
مناقصه عمليات بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره 263-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات حفاری سه حلقه چاه در منطقه شاهین شهر مناقصه شماره262-2-92
منقضی شده
عمليات اجرائی لوله گذاری فاضلاب ورنامخواست شماره 261-2-92
منقضی شده
عملیات اجرائی لوله گذاری فاضلاب چمگردان شماره 260-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب سطح شهر مبارکه شماره 259-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مبارکه(محدوده خیابان سلمان،17شهریور و حافظ) شماره 258-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مبارکه (فاز دو نصیر آباد، غرب خیابان مصلی و سطح شهر) شماره 257-2-92
منقضی شده
فراخوان اجرای شبکه فاضلاب منطقه E نجف آباد به روش فاینانس جاری شماره 256-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات اصلاح و توسعه شبكه آب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 255-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره254-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره253-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره252-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فرعیهای فاضلاب خیابان نظر واقع در منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره251-2-92
منقضی شده

صفحات