مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اصلاحيه مناقصات شماره 227-2-93 الي 230-2-93
منقضی شده
لوله گذاری 21 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب ورنامخواست(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 230-2-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب محدوده میدان دانشجو و ضلع شرقی خیابان دهخدا سده لنجان(ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 229-2-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 228-2-93
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شده منطقه فلاورجان مناقصه شماره 227-2-93
منقضی شده
مزایده فروش ساختمان قدیم اداری شرکت آب و فاضلاب شهر زواره اردستان شماره 226-2-93
منقضی شده
عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 225-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومي و خدمات مشترکین منطقه نطنز مناقصه شماره 224-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومي و آزمايشگاه منطقه نجف آباد مناقصه شماره 223-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب ، نگهداري و اپراتوري تصفيه خانه هاي فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 222-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 221-2-93
منقضی شده
خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مركزي و ادارات تابعه آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 220-2-93
منقضی شده
اصلاحيه بند ب - 5 - سند مناقصه های 197-2-93 و 198-2-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 219-2-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب نجف آباد-یزدانشهر مناقصه شماره 218-2-93
منقضی شده
عملیات ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 217-2-93
منقضی شده
عمليات توسعه و اصلاح شبكه آب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 216-2-93
منقضی شده
اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمايه گذاران مناقصه شماره 199-2-93
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250(90 کیلوئی ) جهت ستاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شماره 215-2-93
منقضی شده
مناقصه عملیات نصب انشعابات فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه عمومي شماره 214-2-93
منقضی شده
لغو مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با اتصالات مربوطه به قطر 630 میلیمتر جهت آبفا شاهین شهر مناقصه شماره 213-2-93
منقضی شده
لغو مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه به قطر 200 میلیمتر جهت آبفا لنجان شماره 212-2-93
منقضی شده
لغو مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی با واشر و مانشون مربوطه در اقطار 200 ، 250 ، 400 ، 600 ، 800 میلیمتر جهت آبفا مبارکه شماره 211-2-93
منقضی شده
خدمات مشترکین منطقه شهرضا و مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين منظریه مناقصه شماره 210-2-93
منقضی شده
عمليات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتورمنطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 209-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني و تعمیرات و رفع گرفتگی شبکه فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 208-2-93
منقضی شده
خدمات مشترکین منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 207-2-93
منقضی شده
تمدید مناقصه عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه فلاورجان شماره 194-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 206-2-93
منقضی شده
خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه دهاقان مناقصه شماره 205-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره 204-2-93
منقضی شده
ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان مناقصه 203-2-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه لنجان (قرارداد باز) مناقصه شماره 202-2-93
منقضی شده
توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه چهار اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 201-2-93
منقضی شده
توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه چهار اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 200-2-93
منقضی شده
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمايه گذاران مناقصه شماره 199-2-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب خط انتقال درچه به دهنو مناقصه شماره 198-2-3
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب محله محمدیه مبارکه مناقصه شماره 197-2-93
منقضی شده
تمدید مناقصه عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شش شهر اصفهان شماره 188-2-93
منقضی شده
تمدید مناقصه عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان شماره 187-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني ، خدمات عمومی و آزمایشگاه منطقه نجف آباد مناقصه شماره 196-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه آب منطقه فلاورجان مناقصه شماره 195-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه فلاورجان مناقصه شماره 194-2-93
منقضی شده
خرید 4 دستگاه الکتروپمپ مستغرق تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه شماره 193-2-93
منقضی شده
بهره برداري،اپراتوري،نگهداري وتعمیرات تاسیسات وتجهيزات مكانيكي،ابزاردقیق،برقي،محوطه،ساختمانها،شيرخانه ها،ديزل ژنراتورسامانه هاي گندزدايي وايستگاه پمپاژومخازن آب واقع درمحل هاي هزارجريب،چشمه توتي،پيلاف،گورت وايستگاه پمپاژ ارغوانیه مناقصه شماره192-2-93
منقضی شده
اجراي شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده میدان دانشجو و ضلع شرقی خیابان دهخدا سده لنجان(با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 190-2-93
منقضی شده
اجراي 21 كيلومتر شبكه جمع آوری فاضلاب ورنامخواست(با ارزيابي كيفي ) مناقصه شماره 191-2-93
منقضی شده
عمليات مدیریت بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه قهجاورستان مناقصه شماره 189-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 188-2-93
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 187-2-93
منقضی شده

صفحات