مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب مبارکه(محدوده خیابان سلمان،17شهریور و حافظ) شماره 258-2-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب مبارکه (فاز دو نصیر آباد، غرب خیابان مصلی و سطح شهر) شماره 257-2-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره253-2-92
منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره269-2-92
منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 268-2-92
منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره267-2-92
منقضی شده
مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 266-2-92
منقضی شده
مناقصه عمليات بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره 263-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات حفاری سه حلقه چاه در منطقه شاهین شهر مناقصه شماره262-2-92
منقضی شده
عمليات اجرائی لوله گذاری فاضلاب ورنامخواست شماره 261-2-92
منقضی شده
عملیات اجرائی لوله گذاری فاضلاب چمگردان شماره 260-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب سطح شهر مبارکه شماره 259-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مبارکه(محدوده خیابان سلمان،17شهریور و حافظ) شماره 258-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مبارکه (فاز دو نصیر آباد، غرب خیابان مصلی و سطح شهر) شماره 257-2-92
منقضی شده
فراخوان اجرای شبکه فاضلاب منطقه E نجف آباد به روش فاینانس جاری شماره 256-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات اصلاح و توسعه شبكه آب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 255-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره254-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره253-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه و اصلاح در سطح منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره252-2-92
منقضی شده
لوله گذاری فرعیهای فاضلاب خیابان نظر واقع در منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره251-2-92
منقضی شده

صفحات