مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 123-2-93
منقضی شده
حفاری دو حلقه چاه و 100 متر گالری در بهنامیه شهر خور مناقصه شماره 122-2-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 121-2-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه ورزنه مناقصه شماره 120-2-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب منطقه لنجان مناقصه شماره 119-2-93
منقضی شده
عملیات خدمات مشترکِين منطقه نجف آباد مناقصه شماره 118-2-93
منقضی شده
عملیات انجام خدمات اپراتوري سامانه 122 و عملیات نظارت بخش فنی مهندسی و بهره برداری آب و فاضلاب شهر اصفهان مناقصه شماره 117-2-93
منقضی شده
خرید یکصد ویک دستگاه فلومتر الکترومغناطیس فلنچی دیتا لاگردار در اقطار 50تا 200میلیمتر برای مناطق خود گردان مناقصه شماره 116-2-93
منقضی شده
بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان مناقصه شماره 115-2-93
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 112-2-93
منقضی شده
خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 111-2-93
منقضی شده
خرید دریچه چدنی سیفون فاضلاب گرد قطر 25 سانتیمتری با فریم مربوطه مناقصه شماره 110-2-93
منقضی شده
خرید دریچه چدنی 40 × 30 سانتیمتری کنتور آب (17 کیلوگرمی) مناقصه شماره 109-2-93
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی کلاس C250( 90 کیلوگرمی ) مناقصه شماره 108-2-93
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110 و 160 و 200 میلیمتر مناقصه شماره 107-2-93
منقضی شده
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار 110 ، 125 و 160 میلیمتر SN4)) پوش فیت به همراه اتصالات مربوطه مناقصه شماره 106-2-93
منقضی شده
خريد كنتورهای قطر 2/1 و 4/3 اینچ آب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشک معادل کلاس C دارای قابلیت قرائت از راه دور مناقصه شماره 105-2-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 114-2-93
منقضی شده
ترمیم مسیر ترانشه آسفالت منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 113-2-93
منقضی شده
انجام امور خدماتي ستاد مركزي و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان مناقصه شماره 104-1-93
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان ماقصه شماره 103-1-93
منقضی شده
عملیات شستشو شبکه فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 102-1-93
منقضی شده
عملیات شستشو شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 101-1-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهر سده لنجان قسمت شرقی خیابان دهخدا مناقصه شماره 100-1-93
منقضی شده
مناقصه حفاری یک حلقه چاه در سازند سخت شهر دامنه داران مناقصه شماره 99-1-93
منقضی شده
بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه 98-1-93
منقضی شده
اصلاح و تمدید مناقصه خدمات مشترکین منطقه پنج شهر اصفهان شماره 72-1-93
منقضی شده
توسعه شبكه لوله گذاری فاضلاب منطقه پنج اصفهان(قرارداد باز) مناقصه شماره 97-1-93
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب (تغییر مسیر در ایستگاه مترو دروازه دولت) مناقصه شماره 96-1-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب در سطح منطقه دو مناقصه شماره 95-1-93
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب شهرک امام حسین (ع) قسمت 2 مناقصه شماره 94-1-93
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب شهرک امام حسین (ع) قسمت 1 مناقصه شماره 93-1-93
منقضی شده
خدمات مشترکِين منطقه فلاورجان مناقصه شماره 91-1-93
منقضی شده
خدمات مشترکِين و خدمات عمومی منطقه فولادشهر مناقصه شماره 90-1-93
منقضی شده
خدمات مشترکِين منطقه لنجان مناقصه شماره 89-1-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 88-1-93
منقضی شده
تمدید مناقصه لوله گذاری فاضلاب فرعی های جنوب خیابان حکیم صهبا شهرضا شماره 52-1-93
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد پوشش دار به قطر 800 میلیمتر جهت آبرسانی به مناطق مرکزی اصفهان مناقصه شماره 92-1-93
منقضی شده
ابطال مناقصه عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه دهاقان شماره 58-1-93
منقضی شده
تمدید مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 46-1-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب كوهپايه مناقصه شماره 84-1-93
منقضی شده
قرارداد باز اصلاح و توسعه فاضلاب منطقه يك مناقصه شماره 82-1-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك مناقصه شماره 81-1-93
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان آذر مهر در منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 80-1-93
منقضی شده
قرارداد توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 79-1-93
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 78-1-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب (توسعه و اصلاح شبکه) آبفای منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 77-1-93
منقضی شده
حفاری یک حلقه چاه در سازند سخت شهر حنا سمیرم مناقصه شماره 87-1-93
منقضی شده
حفاری دو حلقه چاه و 100 متر گالری در بهنامیه شهر خور مناقصه شماره 86-1-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 85-1-93
منقضی شده

صفحات