مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت به قطر 200 و 250 میلیمتر با واشر و مانشون جهت مناطق : بوئین ، فریدن ، برخوار ، شهرضا مناقصه شماره 68-1-93
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار مختلف جهت مناطق : خور ، کوهپایه ، خوانسار و منطقه 3 اصفهان مناقصه شماره 67-1-93
منقضی شده
لوله گذاري فاضلاب شهر ورنامخواست بلوار شهيد شاهمرادی حد فاصل خیابان اکبر کرباسیان تا خیابان صائب مناقصه شماره 66-1-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهر سده لنجان قسمت شرقی خیابان دهخدا مناقصه شماره 65-1-93
منقضی شده
اصلاحیه آگهی فراخوان جهت ارزيابي كيفي مناقصه شماره 55-1-93 به منظور واگذاری کلیه وظایف تصدیگری شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در بخش فاضلاب (به غیر از صدور قبوض) در شهر زواره در قالب قراردادی بیع متقابل
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مرحله 2 درچه خمینی شهر مناقصه شماره 64-1-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهر درچه(منطقه خمینی شهر) مناقصه شماره 63-1-93
منقضی شده
ترمیم ترانشه های آسفالت منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 62-1-93
منقضی شده
آبرسانی از سه راه زیباشهر تا شهرک صنعتی مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 61-1-93
منقضی شده
توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه دو اصفهان شماره مناقصه 60-1-93
منقضی شده
اطلاعیه لغو مناقصات 48 و 49-1-93
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 59-1-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه خوانسار مناقصه شماره 57-1-93
منقضی شده
انجام امور خدماتي ستاد مركزي و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان مناقصه شماره 56-1-93
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب مربوط به آدرسهای متفرقه منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 54-1-93
منقضی شده
عملیات لوله گذاری آب در سطح منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 53-1-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب فرعی های جنوب خیابان حکیم صهبا شهرضا مناقصه شماره 52-1-93
منقضی شده
آسفالت ترانشه های لوله گذاری اصلی و انشعابات منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 51-1-93
منقضی شده
توسعه شبکه آب منطقه چهار اصفهان (بنیاد مسکن جلوان) مناقصه شماره 50-1-93
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت ارزيابي كيفي مناقصه شماره 55-1-93 به منظور واگذاری کلیه وظایف تصدیگری شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در بخش فاضلاب (به غیر از صدور قبوض) در شهر زواره در قالب قراردادی بیع متقابل
منقضی شده
مناقصه انجام خدمات حسابرسی داخلی در واحدهای خودگردان آبفای استان اصفهان مناقصه عمومی يك مرحله اي شماره 47-1-93
منقضی شده
حمل و نقل با ماشین آلات سنگین ( تامين نيروي انساني راننده )مناقصه عمومي شماره 45-1-93
منقضی شده
تخلیه وبارگیری کالادر انبار مناقصه عمومي شماره 44-1-93
منقضی شده
انجام خدمات عمومی اداره مركزي و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان و شهرستانها مناقصه عمومي شماره 43-1-93
منقضی شده
تامين نيروي انساني اداري اداره مركزي و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان و شهرستانها مناقصه عمومي شماره 42-1- 93
منقضی شده
مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 46-1-93
منقضی شده
عملیات مخزن و شیرخانه 10000 متر مکعبی نیمه مدفون مبارکه (یک مرحله ای با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 41-1-93
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه 6 اصفهان (اطشاران)مناقصه شماره 40-1-93
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 (محله عاشق آباد) مناقصه شماره 36-1-93
منقضی شده
عملیات آبرسانی از سه راه زیباشهر تا شهرک صنعتی مبارکه(با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 35-1-93
منقضی شده
اصلاحیه مزایده (حراج) فروش وسائط نقليه موتوري و ماشين آلات حراج شماره 30-1-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه خور و بیابانک مناقصه شماره 39-1-93
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 38-1-93
منقضی شده
خدمات مشترکین منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 37-1-93
منقضی شده
توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 33-1-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهر گز(توسعه شبکه) مناقصه شماره 32-1-93
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب برخوار مناقصه شماره 31-1-93
منقضی شده
مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 34-1-93
منقضی شده
مزایده (حراج) فروش وسائط نقليه موتوري و ماشين آلات حراج شماره 30-1-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه بادرود مناقصه شماره 29-1-93
منقضی شده
عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 28-1-93
منقضی شده
ترمیم مسیر ترانشه آسفالت در منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 27-1-93
منقضی شده
ترمیم نوارهای حفاری شده آب و فاضلاب در منطقه شاهین شهر و میمه شماره 26-1-93
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت قطر 250 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا شاهین شهرمناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 25-1-93
منقضی شده
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 24-1-93
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری دیم و یک قطعه زمین مزروعی در منطقه داران شماره 23-1-93
منقضی شده
عمليات ویدئومتری وشستشو شبکه فاضلاب لنجان مناقصه شماره 15-1-93
منقضی شده
عمليات ویدئومتری وشستشو شبکه فاضلاب مبارکه و کرکوند مناقصه شماره 14-1-93
منقضی شده
عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 13-1-93
منقضی شده
عمليات شستشو شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 12-1-93
منقضی شده

صفحات