مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه(10) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 294-4-96
منقضی شده
اجرای مخزن مکش 300 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ آب تودشک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 289-4-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه(9) (با ارزیابی کیفی) مناقصه 288-4-96
منقضی شده
چاپ وتوزیع بسته های قبوض آب بها و اخطاریه ها درشرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 285-4-96
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 150 میلیمتر جهت منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 284-4-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی لولادار جهت شبکه فاضلاب منطقه نجف آباد و خوانسار مناقصه شماره 283-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت و محله ششجوان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 282-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب مبارکه(دو مرحله ای) مناقصه شماره 281-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری شبکه آبرسانی و خدمات عمومی منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 280-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ،امور مشترکین و خدمات عمومی شهرستان تیران و کرون (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 279-4-96
منقضی شده
تامین نیروی انسانی و خدمات عمومی در فلاورجان مناقصه شماره 278-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان مناقصه شماره 277-4-96
منقضی شده
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار 110 ، 125 و 160 میلیمتر پوش فیت جهت ستاد مناقصه شماره 276-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت ( با ارزیابی کیفی) مناقصه 275-4-96
منقضی شده
عملیات آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه 3 اصفهان مناقصه شماره 274-4-96
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه 6 شهر اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 271-4-96
منقضی شده
عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و خدمات عمومی بهارستان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 270-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری از شبکه آب وفاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب آبفا منطقه فولادشهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 264-4-96
منقضی شده
مزایده فروش ضایعات چدنی فرسوده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 273-4-96
منقضی شده
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم (دو مرحله ای) مناقصه شماره 272-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 و 400 میلیمتر جهت مناطق : ( نجف آباد ، خوانسار و فریدن ) مناقصه شماره 267-4-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در قطر 1000 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 266-4-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید لوله فولادی اسپیرال ، قطراسمی 1400 میلیمتر مناقصه شماره 265-4-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده منطقه 5 اصفهان (باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 263-4-96
منقضی شده
مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 260-4-96
منقضی شده
بهره برداری ، اپراتوری چاه ها ، طرح آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 262-4-96
منقضی شده
بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه شماره 261-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری (نصب انشعابات و تعویض کنتور) و خدمات عمومی گلپایگان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 258-3-96
منقضی شده
نصب انشعابات فاضلاب ،شستشوی شبکه،همسطح سازی،سمپاشی و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب قهدریجان و پمپاژ جعفرآباد (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 257-3-96
منقضی شده
عملیات اجرائی رسیدگی به حوادث منطقه گلپایگان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 256-3-96
منقضی شده
مدیریت بهره برداری ،خدمات عمومی ،امور مشترکین و اپراتوری پمپاژ منطقه نطنز(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 255-3-96
منقضی شده
نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومی منطقه لنجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 254-3-96
منقضی شده
رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 5(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 253-3-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان مناقصه شماره 259-3-96
منقضی شده
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم (دو مرحله ای) مناقصه شماره 251-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهرهای گلپایگان و مسکن مهر(باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 252-3-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی لولادار جهت شبکه فاضلاب منطقه نجف آباد و خوانسار مناقصه شماره 250-3-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 و 1000 میلیمتر جهت مناطق : ( نجف آباد ، خوانسار و فریدن ) مناقصه شماره 249-3-96
منقضی شده
خدمات مشترکین منطقه سه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 248-3-96
منقضی شده
مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 247-3-96
منقضی شده
مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 246-3-96
منقضی شده
بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 243-3-96
منقضی شده
خدمات مشترکین خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 242-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت و محله ششجوان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 245-3-96
منقضی شده
اجرای خط انتقال فاضلاب و بخشی از شبکه جمع آوری شمال آشجرد داران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 244-3-96
منقضی شده
اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار(2)(باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 241-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 240-3-96
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب ،تعویض کنتور منطقه شش(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 239-3-96
منقضی شده
خدمات عمومی و مشترکین دهاقان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 238-3-96
منقضی شده
خدمات مشترکین شاهین شهر و میمه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 237-3-96
منقضی شده

صفحات