مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

خرید و راه اندازی 1 دستگاه ديزل ژنراتور سیاربا توان 450 کیلوولت آمپرجهت پمپاژ پساب آبفای منطقه ی مبارکه مناقصه شماره 337-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6 (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 336-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 3مگا وات به روش BOO در منطقه ورزنه شماره335-4-96
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب شماره3 لنجان(دو مرحله ای) مناقصه شماره 332-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله قلعه سمیرم (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 331-4-96
منقضی شده
آگهی شناسایی سرمايه¬گذارارزیابی و انتخاب سرمایه¬گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رزوه در ازای واگذاری پساب (به روش بیع متقابل)(مزایده شماره 334 -4-96)
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال، جنوب و سپاهان شهر مناقصه شماره 330-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 329-4-96
منقضی شده
عملیات شستشو و رفع گرفتگی شبکه فاضلاب آبفا منطقه سه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 328-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری منطقه برخوار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 327-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 315 ، 400 و 500 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 333-4-96
منقضی شده
خرید،نصب وراه اندازی 3دستگاه بلت تیکنر تغلیظ کننده لجن مازاد تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 326-4-96
منقضی شده
خرید و راه اندازی 1 دستگاه ديزل ژنراتور سیاربا توان610 کیلوولت آمپرجهت آبرسانی جلگه مناقصه شماره 325-4-96
منقضی شده
خرید و راه اندازی 3 دستگاه ديزل ژنراتور سیاربا توان450 ، 500 ، 700 کیلو ولت آمپر مناقصه شماره 324-4-96
منقضی شده
خدمات عمومی و اداری و اپراتوری تاسیسات سمیرم مناقصه شماره 313-4-96
منقضی شده
عملیات اجرائی دو ساله رسیدگی به حوادث ،تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی و خدمات GIS مناقصه شماره 312-4-96
منقضی شده
فروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی مزایده شماره 323-4-96
منقضی شده
خرید لوله بتنی فاضلابی با پوشش داخلی پلی اتیلن کلاس 4 به قطر 1600 میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر مناقصه شماره 322-4-96
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 321-4-96
منقضی شده
آبرسانی به شهرک صنعتی مورچه خورت کیلومتر 7000 الی 11100 و کیلومتر16088 الی22808(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 320-4-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب مینا دشت( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 319-4-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب اشتر جان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 318-4-96
منقضی شده
اجرای شبکه فاضلاب شهر قهدریجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 317-4-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب شهر قهدریجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 316-4-96
منقضی شده
اجرای کلکتور اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر کلیشاد و سودرجان( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 315-4-96
منقضی شده
اجرای کلکتوراصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر ابریشم (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 314-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 310-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 309-4-96
منقضی شده
عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط وشبکه جمع آوری فاضلاب منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 308-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط وشبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 307-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله قلعه سمیرم(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 311-4-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی لولادار جهت شبکه فاضلاب منطقه نجف آباد و خوانسار مناقصه شماره 306-4-96
منقضی شده
چاپ وتوزیع بسته های قبوض آب بها و اخطاریه ها درشرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 305-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 ، 500 و 600میلیمتر جهت مناطق : (چهار شهر اصفهان و خمینی شهر ) مناقصه شماره 304-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان مناقصه شماره 299-4-96
منقضی شده
خرید کنتور آب مولتی جت نیمه خشک با قطر 1/2 مناقصه شماره 301-4-96
منقضی شده
آگهی شناسایی سرمایه گذار؛ارزیابی وانتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت درایجاد تأسیسات فاضلاب شهر رزوه در ازای واگذاری پساب(به روش بیع متقابل)مزایده شماره303-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت جاده دسترسی و جاده مربوط به شبکه برق رسانی تصفیه خانه فاضلاب داران(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 302-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 315 ، 400 ، 500 ، 600 و 800 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 297-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 315 ، 400 ، 500 ، 600 و 800 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 296-4-96
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه برخوار مناقصه شماره 300-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت ( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 298-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری از شبکه آب وفاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب آبفا منطقه فولادشهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 292-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 291-4-96
منقضی شده
بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 290-4-96
منقضی شده
لوله فولادی اسپیرال ، قطراسمی 800 میلیمتر جهت منطقه نطنز مناقصه شماره 286-4-96
منقضی شده
مزایده فروش اتصلات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شماره 293-4-96
منقضی شده
خرید و نصب پنل برق خورشیدی به میزان 5/122 کیلو وات همراه با راه اندازی در سطح آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 287-4-96
منقضی شده
پرسش و پاسخ مناقصه شماره 272-4-96
منقضی شده
خط اصلی طرح آبرسانی به نطنز( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 295-4-96 اصلاحیه
منقضی شده

صفحات