مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اجراي سيستم آبياري تحت فشار(قطره اي ) در محوطه فضاي سبز اداره مركزي مناقصه شماره 296-3-94
منقضی شده
بهره برداري، تعمير و نگهداري تصفيه خانه فاضلاب سپاهان شهر (با ارزيابي كيفي) مناقصه شماره 293-3-94
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز مناقصه شماره 5-42-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه سميرم مناقصه شماره 287-3-94
منقضی شده
خدمات مشترکین منطقه مبارکه مناقصه شماره 286-3-94
منقضی شده
شبکه انتقال فاضلاب خیابان حکیم فرزانه از مسیر پمپاژ خمینی شهر تا خیابان امام خمینی (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 292-3-94
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه یک مناقصه شماره 291-3-94
منقضی شده
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC شركت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 290-3-94
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود قطر 800 میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 289-3-94
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 315 ، 400 ، 500 میلیمتر جهت مناطق : ( فریدن ، بوئین و یک ) آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 288-3-94
منقضی شده
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر گرگاب به روش بیع متقابل مزایده شماره 285-3-94
منقضی شده
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر گز به روش بیع متقابل مزایده شماره 284-3-94
منقضی شده
اجرای ترمیم و آسفالت ترانشه منطقه 4 مناقصه شماره 280-3-94
منقضی شده
ترميم و آسفالت ترانشه هاي فاضلاب منطقه نجف آباد مناقصه شماره 279-3-94
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب خمینی شهر مناقصه شماره 278-3-94 اصلاحیه
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه آب گلپايگان مناقصه شماره 283-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 282-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 281-3-94
منقضی شده
چاپ و توزیع بسته های قبوض آب بها و اخطاریه ها در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 275-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 267-3-94
منقضی شده
ترمیم ترانشه های آسفالت منطقه دو مناقصه شماره 274-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 273-3-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری تعمیر و نگه داری شبکه آبرسانی و خدمات عمومی منطقه نجف آباد مناقصه شماره 272-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 271-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 270-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه بوئین میاندشت مناقصه شماره 269-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه سميرم مناقصه شماره 268-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين شهرقهجاورستان مناقصه شماره 267-3-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 266-3-94
منقضی شده
عمليات آسفالت سايت فرآيندي و جاده اصلي و جاده ورودي تصفيه خانه آب گلپايگان مناقصه شماره 265-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 263-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 262-3-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 261-3-94
منقضی شده
عمليات مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه جرقويه مناقصه شماره 259-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني و خدمات عمومی منطقه نجف آباد مناقصه شماره 251-3-94
منقضی شده
بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 258-3-94
منقضی شده
عمليات نگهبانی ، اپراتوری چاه ها ، تاًسیسات طرح آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 257-3-94
منقضی شده
انجام بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه فريدن مناقصه شماره 256-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه يک شهر اصفهان مناقصه شماره 252-3-94
منقضی شده
بهره برداری و اپراتوری ، حفظ و حراست ، نگهداری و تعمیرات از مخازن ، ایستگاههای پمپاژ ، شیرخانه ها ، دیزل ژنراتورها بهمراه کلیه تجهیزات و تاسیسات وابسته به آنها(با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره260-3-94
منقضی شده
اجرای عملیات قسمتی از خط انتقال و شبکه فاضلاب شهر خوانسار(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 255-3-94
منقضی شده
مناقصه یک مرحله ای اجراي نازک کاری ساختمان مسکونی 19F شماره 3 - 94
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 250-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه بوئین میاندشت مناقصه شماره 249-3-94
منقضی شده
انتقال آب از سد كوچري به دشت گلپايگان مناقصه شماره 254-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه سميرم مناقصه شماره 248-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين شهرقهجاورستان مناقصه شماره 247-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعويض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 246-3-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر مناطق فلاورجان و نجف آباد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 253-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 242-3-94
منقضی شده

صفحات