مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

آگهي برگزاري فراخوان عمومي شماره 5-1-95 شناسائي پيمانكاران جهت اخذ استعلام
منقضی شده
اسناد شناسایی شرکت های سازنده چربیگیر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 366-4-94 با موضوع اصلاح شبكه آب شرب شهر نطنز(قراردادباز)
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 6-1-95
منقضی شده
عمليات احداث مخزن و شیرخانه 2000 مترمکعبی مدفون قهجاورستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 4-1-95
منقضی شده
اصلاح وتوسعه شبكه آب منطقه دواصفهان (قراردادباز) مناقصه شماره 3-1-95
منقضی شده
مناقصه اجراي ترمیم ترانشه های آسفالت در سطح منطقه دو مناقصه شماره 2-1-95
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب آسفالت منطقه شاهين شهر و گز مناقصه شماره 1-1-95
منقضی شده
عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ صفاییه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 295-4-94
منقضی شده
عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ شهر کرکوند(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 294-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی سرمایه گذاران مزایده شماره 365-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
لوله گذاري آب منطقه خميني شهر با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 367-4-94
منقضی شده
اصلاح شبكه آب شرب شهر نطنز(قراردادباز) مناقصه شماره 366-4-94
منقضی شده
اصلاح خط انتقال فاضلاب 1400 میلیمتر خیابان نظر شرقی و میر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 364-4-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 358-4-94
منقضی شده
خريد 42 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 363-4-94
منقضی شده
خريد 78 تن آنتراسیت به منظور استفاده در واحد فیلتراسیون تصفیه خانه آب شرب گلپایگان مناقصه شماره 362-4-94
منقضی شده
مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، و انشعابات شهر نجف آباد (2) مناقصه شماره 361-4-94
منقضی شده
مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، و انشعابات فاضلاب شهر نجف آباد (1) مناقصه شماره 360-4-94
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مسير اصلي ملك آباد و قسمت عبور از رودخانه مناقصه شماره 359-4-94
منقضی شده
خريد ديفيوزر ديسکي ممبراني تصفيه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 357-4-94
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4 اصفهان(قرارداد باز) مناقصه شماره 355-4-94
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 354-4-94
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه فاضلاب منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 353-4-94
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه فولادشهر مناقصه شماره 352-4-94
منقضی شده
ترمیم و آسفالت ترانشه منطقه 4 مناقصه شماره 356-1-94
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر مناقصه شماره 351-4-94
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه و اصلاح شبکه آب در محدوده منطقه 3 شهر اصفهان مناقصه شماره 350-4-94
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضلاب در محدوده منطقه 3 شهر اصفهان مناقصه شماره 349-4-94
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب یزدانشهر (3) مناقصه شماره 346-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب یزدانشهر (2) مناقصه شماره 345-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
خريد ديفيوزر ديسکي ممبراني تصفيه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 348-4-94
منقضی شده
خريد كنتورهاي قطر 2/1 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشکR=160 (معادل کلاس C) دارای قابلیت قرائت از راه دور همراه با میز تست کنتور منطبق با OIML-R49 مناقصه شماره 347-4-94
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه بهارستان مناقصه عمومي شماره 6-42- 94
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب خیابان های جامی، بلوار جمهوری، و فرعی ها در منطقه نجف آباد (4)(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 344-4-94
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب یزدانشهر (1)(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 343-4-94
منقضی شده
قرار داد باز آسفالت و ترمیم ترانشه منطقه 3 مناقصه شماره 342-4-94
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال، جنوب و سپاهان شهر مناقصه شماره 341-4-94 اصلاحیه ها
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه آب باباشيخعلي، چاههاي فلمن و اداره خميني شهر مناقصه شماره 340-4-94 اصلاحیه ها
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز اداره مركزي و انبار چشمه توتي و انبار لوله سازي مناقصه شماره 339-4-94 اصلاحیه ها
منقضی شده
اصلاح شبکه آب بوئین و میاندشت و افوس مناقصه شماره 338-4-94 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر گز – 4365 متر( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 337-4-94
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر گز-6236 متر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 336-4-94
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر گز-6028 متر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 335-4-94
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر گرگاب-3331 متر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 334-4-94
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب قسمت غربی شهر گرگاب(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 333-4-94
منقضی شده
مزایده 332-4-94 فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری
منقضی شده
اجراي عمليات لوله گذاري فاضلاب خيابان هاي سعدي ، كوي شكيب و فرعيها ي مربوطه در منطقه نجف آباد (21)( با ارزيابي كيفي)مناقصه شماره 331-4-94
منقضی شده
عمليات لوله گذاري فاضلاب درچه خميني شهر(مرحله 1 احمد آباد) با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 330-4-94
منقضی شده
اجرای ترمیم آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه 5 اصفهان مناقصه شماره 329-4-94
منقضی شده

صفحات