مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

مزایده اجاره کارخانه ساخت لوله بتنی با هدف تولید منهول و لوله های بتنی شماره 195-4-95
منقضی شده
ترمیم آسفالت و سنگفرش در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 191-4-95
منقضی شده
ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه فلاورجان مناقصه شماره 190-4-95
منقضی شده
خريد پوشش GRP جهت واحدهاي بو زاي تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال و جنوب و شرق مناقصه شماره 188-4-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان مناقصه شماره 187-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 150 و 300 میلیمتر جهت منطقه گلپایگان مناقصه شماره 186-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار(لیست شماره سه حصه شمالی)با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 183-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار (لیست شماره 2 حصه جنوبی) (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 182-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی خط لوله فاضلاب بزرگراه میثمی تا باغ زیار در محدوده منطقه دو (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 181-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهرخوانسار(به روش بیع متقابل) مزایده شماره 185-4-95
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فلاورجان مناقصه شماره 184-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین وخدمات عمومی منطقه جرقویه مناقصه شماره 171-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 6(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 179-4-95
منقضی شده
اصلاح شبکه آب سطح منطقه دو مناقصه شماره 178-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
فنس کشی اطراف تاسیسات تصفیه خانه آب بابا شیخ علی(فاز اول) مناقصه شماره 177-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی لوله گذاری کلکتور فاضلاب روستایی ردان و فیزادان در محدوده منطقه دوشهراصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 176-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک (قراردادباز) مناقصه شماره 175-4-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 174-4-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 173-4-95
منقضی شده
خدمات عمومی ، بهره برداری وخدمات مشترکین منطقه چادگان مناقصه شماره 172-4-95
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژصفائیه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 166-4-95
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر کرکوند مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 165-4-95
منقضی شده
عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر خمینی شهر (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 170-4-95
منقضی شده
خريد چمن مصنوعی برای زمین های جنب استخر و منازل مسکونی شركت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 169-4-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه بهارستان مناقصه شماره 168-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه برخوار مناقصه شماره 167-4-95
منقضی شده
خريد پوشش GRP جهت واحدهاي بو زاي تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال و جنوب و شرق مناقصه شماره 164-4-95
منقضی شده
خريد 5 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 163-4-95
منقضی شده
خريد كنتورهاي قطر 2/1 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشکR=160 (معادل کلاس C) دارای قابلیت قرائت از راه دور منطبق با OIML-R49 مناقصه شماره 162-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر خوانسار (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 161-4-95
منقضی شده
عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله دینان وولاشان شهر درچه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 160-3-95
منقضی شده
عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله دینان شهر درچه خمینی شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 159-3-95
منقضی شده
عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 158-3-95
منقضی شده
عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منظریه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 157-3-95
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب توسعه شبکه-محله فیروز آباد شهر گز-3590 متر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 156-3-95
منقضی شده
خريد پوشش GRP جهت واحدهاي بوزاي تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال و جنوب و شرق مناقصه شماره 153-3-95
منقضی شده
خريد 5 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 152-3-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر مناقصه شماره 149-3-95
منقضی شده
عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور انشعابات آب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 155-3-95
منقضی شده
عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 154-3-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه و آسفالت معابر لوله گذاری شده شبکه فاضلاب شهر نجف آباد 3 مناقصه شماره 151-3-95
منقضی شده
اصلاح شبكه جمع آوري فاضلاب بلوار دكترحسابي تا ورودي شهرك اميريه منطقه دواصفهان (با ارزيابي كيفي) مناقصه شماره 150-3-95
منقضی شده
عملیات تعمیر نگهداری و بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و خدمات عمومی بهارستان مناقصه شماره 147-3-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 146-3-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 145-3-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 4 (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 144-3-95
منقضی شده
مناقصه شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب فلاورجان (هویه و ریا خون)با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 143-3-95
منقضی شده
خريد 5 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 142-3-95
منقضی شده
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار 110 و 125 میلیمتر SN8)) پوش فیت به همراه اتصالات مربوطه جهت ستاد و منطقه لنجان مناقصه شماره 141-3-95
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 90 ، 110 و 160 میلیمتر جهت مناطق مختلف مناقصه شماره 140-3-95
منقضی شده

صفحات