مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

آگهی مناقصه وارزیابی کیفی شماره 133-3-95 به منظور تأمین منابع مالی،احداث،بهره برداری وانتقال پروژه خط انتقال آبرسانی به دهاقان از محل انشعاب طالخونچه درقالب قراردادی BOT اصلاحیه
منقضی شده
عملیات نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومی منطقه لنجان مناقصه شماره 130-3-95
منقضی شده
بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 129-3-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 128-3-95
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب حصه شمالی و جلوان (لیست شماره 2)با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 127-3-95
منقضی شده
آگهی فراخوان واگذاری امتیاز حق گذر آب خط آبرسانی اصفهان به اردستان برای تولید انرژی برق آبی به روش قراردادی BOOشماره 126-3-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین نجف آباد مناقصه شماره 125-3-95
منقضی شده
بهره برداری ، تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه تیران مناقصه شماره 123-3-95
منقضی شده
آگهی مناقصه وارزیابی کیفی شماره124-3-95به منظورتأمین منابع مالی،احداث،بهره برداری وانتقال پروژه خط انتقال آبرسانی به دهاقان ازمحل انشعاب طالخونچه درقالب قراردادیBOT
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 شهر اصفهان مناقصه شماره 122-3-95
منقضی شده
مناقصه اجرای آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 121-3-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری و تعمیرو نگهداری تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه شماره 120-3-95
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 315 ، 400 ، 600 میلیمتر جهت مناطق : ( فلاورجان ، برخوار ، شاهین شهر ، خمینی شهر ) مناقصه شماره 119-3-95
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب شهر گزبا ارزیابی کیفی مناقصه شماره 118-3-95
منقضی شده
ترمیم و آسفالت ترانشه های منطقه چهار مناقصه شماره 117-3-95
منقضی شده
بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی و خدمات عمومی منطقه مبارکه مناقصه شماره 116-3-95
منقضی شده
خدمات مشترکین شهرضاو مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین منظریه مناقصه شماره 115-3-95
منقضی شده
شستشوی شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 114-3-95
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب به قطر 200 میلیمتر جهت منطقه 2 و 4 شهر اصفهان مناقصه شماره 113-3-95
منقضی شده
خريد لوله پلي اتيلن دو جداره فاضلابي كورتيوپ به قطر 1000 ميليمتر جهت منطقه 2 شهر اصفهان مناقصه شماره 112-3-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه ورزنه مناقصه شماره 111-3-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین نجف آباد مناقصه شماره 110-3-95
منقضی شده
عملیات انجام امور اداری و خدمات عمومي منطقه برخوار مناقصه شماره 107-2-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه فلاورجان و نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه فاضلاب قهدریجان مناقصه شماره 106-2-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب ،خدمات عمومی و نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه فاضلاب منطقه فولاد شهر مناقصه شماره 105-2-95
منقضی شده
فروش اقلام راكد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 108-2-95 اصلاحیه
منقضی شده
عمليات اجرايي آسفالت و ترميم نوارحفاري در منطقه 3 شهر اصفهان مناقصه شماره 104-2-95
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شده آب و فاضلاب منطقه یک مناقصه شماره 103-2-95
منقضی شده
توسعه مسیر اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ملک آباد و قسمت عبور از رودخانه (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 102-2-95
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 101-2-95 اصلاحیه ها
منقضی شده
بهره برداری، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره 100-2-95
منقضی شده
عمليات نصب انشعابات فاضلاب منطقه نجف آباد مناقصه شماره 99-2-95
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه نطنز مناقصه شماره 98-2-95
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه فاضلاب ، نگهداری و اپراتوری تصفیه خانه های فاضلاب منطقه لنجان مناقصه شماره 97-2-95
منقضی شده
خريد كنتورهاي قطر 4/3 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشکR=160 (معادل کلاس C) دارای قابلیت قرائت از راه دور منطبق با OIML-R49 مناقصه شماره 96-2-95
منقضی شده
اصلاح شبكه جمع آوري فاضلاب بلوار دكتر حسابي تا ورودي شهرك اميريه منطقه دو شهراصفهان با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 95-2-95
منقضی شده
احداث ايستگاه پمپاژ مباركه با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 94-2-95
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 91-2-95 با موضوع عملیات بهره برداری و تعمیرو نگه داری تصفیه خانه فاضلاب جنوب
منقضی شده
انجام خدمات مشترکِين و خدمات عمومی منطقه فولادشهرمناقصه شماره 90-2-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکِين منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 87-2-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکِين منطقه فلاورجان مناقصه شماره 86-2-95
منقضی شده
بهره برداری، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شرق مناقصه شماره 93-2-95 اصلاحیه ها
منقضی شده
بهره برداری، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره 92-2-95 اصلاحیه ها
منقضی شده
اجراي ترمیم نوارهاي حفاري منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 89-2-95
منقضی شده
توسعه مسیر اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ملک آباد و قسمت عبور از رودخانه (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 88-2-95
منقضی شده
فروش مخازن آب فلزی هوایی منطقه جرقویه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 85-2-95
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين و بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه کوهپایه(شهرهای کوهپایه ، تودشک و سجزی)مناقصه شماره 83-2-95
منقضی شده
خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مركزي و ادارات تابعه آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 82-2-95
منقضی شده
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر دهق (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 84-2-95
منقضی شده
خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مركزي و ادارات تابعه آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 81-2-95
منقضی شده

صفحات