مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عملیات اجرایی رسیدگی به حوادث ،تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه برخوار -همراه با (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 149-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه یک شهر اصفهان همراه با (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 141-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 142 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب شرب به شهرستان دهاقان
منقضی شده
مناقصه شماره 151-2-96 خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 89 عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب محلات سورچه سیاهبوم مبارکه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 110 عملیات احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب زیبا شهر مبارکه اصلاحیه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 138 پروژه احداث ايستگاه پمپاژ پساب صفائیه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 147 توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب محله ارزنان(لیست شماره2)
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 146 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري فاضلاب دیزیچه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 145 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﻓﺎﺿﻼب زﻳﺒﺎﺷﻬﺮ
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 144 خط انتقال آب سد کوچری به دشت گلپایگان – قسمت اول(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 143 عملیات اصلاح شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان- ضلع شمالی میرزا طاهر
منقضی شده
آگهی مزایده شناسایی سرمایه گذار ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرضا به روش بیع متقابل مزایده شماره 140-2-96
منقضی شده
بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان بزرگ و ایستگاه های پمپاژ مبارکه، زرين شهر و نوگوران مناقصه شماره 137-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان مناقصه شماره 136-2-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب منطقه چهار اصفهان با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 135-2-96
منقضی شده
عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه ،نقب ، حوادث انشعابات آب و فاضلاب یزدانشهر در منطقه نجف آباد مناقصه شماره 125-2-96
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات فاضلاب ،شستشو، همسطح سازی،سم پاشی،تعمیر ،اصلاح و رفع اتفاقات شبکه فاضلاب مبارکه مناقصه شماره 139-2-96
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو شهراصفهان مناقصه شماره 134-2-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی مناقصه شماره 124-2-96
منقضی شده
عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد در یزدانشهر(قسمت5) مناقصه شماره 123-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
انجام عملیات حسابرسی داخلی در واحدهای خودگردان آبفای اصفهان مناقصه شماره 133-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان - با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 129-2-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 128-2-96
منقضی شده
فراخوان شناسایی پیمانکاران و مشاوران جهت اجرای عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار (1) مناقصه شماره 131-2-96
منقضی شده
عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان مناقصه شماره 130-2-96
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر،اداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ بيست هزار متر مكعبي مناقصه شماره 127-2-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 126-2-96
منقضی شده
خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال مناقصه شماره 119-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد اسپیرال پوشش دار به قطر 500 میلیمتر جهت منطقه لنجان مناقصه شماره 118-2-96
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد درجوش مستقیم پوشش دار به قطر 200 و 300 میلیمتر جهت مناطق : مبارکه و لنجان مناقصه شماره 117-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر ورنامخواست -زون سوم مناقصه شماره 122-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر سده لنجان– زون دوم مناقصه شماره 121-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده ورنامخواست – زون دوم مناقصه شماره 120-2-96
منقضی شده
عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان مناقصه شماره 114-2-96
منقضی شده
عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان مناقصه شماره 114-2-96
منقضی شده
عملیات ویدئومتری و شستشوی شبکه فاضلاب منطقه لنجان و مبارکه - با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 116-2-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه نائین - با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 115-2-96
منقضی شده
لوله گذاری آب در شهرستان برخوار استعلام شماره 42-2-96
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 113-2-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 112-2-96
منقضی شده
خط انتقال پساب صفائیه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 111-2-96
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر،اداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ بيست هزار متر مكعبي مناقصه شماره 108-2-96
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه کوهپایه مناقصه شماره 103-2-96
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 102-2-96
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار (1) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 109-2-96
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد پوشش دار به قطر 1.000 میلیمتر جهت منطقه بهارستان مناقصه شماره 106-2-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی لولادار جهت شبکه فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه شماره 105-2-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 315 ، 400 ، 500 میلیمتر جهت منطقه مبارکه مناقصه شماره 104-2-96
منقضی شده

صفحات