مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عملیات اجرائی خطوط انفصال شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 208-4-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان مناقصه شملره 211-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدن مناقصه شماره 213-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان مناقصه شماره 212-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذاری در طرح تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهرهای فلاورجان و درچه در ازای واگذاری پساب(به روش بیع متقابل) شماره 210-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهرهای گلپایگان و گوگد (به روش بیع متقابل) شماره 207-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري و تعمیرو نگهداری شبکه آبرسانی منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 206-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري و تعمیرو نگهداری شبکه آبرسانی و خدمات عمومی منطقه نجف آباد مناقصه شماره 205-4-95
منقضی شده
فروش اقلام راكد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 204-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 203-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار (لیست شماره سه حصه شمالی ) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 202-4-95
منقضی شده
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 201-4-95
منقضی شده
آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد) اصلاحیه ها
منقضی شده
تمدید استعلام شماره 90-4-95 با موضوع عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم حفاری در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان مناقصه شماره 200-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه فاضلاب خمینی شهر و درچه مناقصه شماره 199-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عمليات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر داران با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 197-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار (لیست شماره 2 حصه جنوبی) (ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 194-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی خط لوله فاضلاب بزرگراه میثمی تا باغ زیار در محدوده منطقه دو (ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 193-4-95
منقضی شده
مناقصه لوله گذاری کلکتور فاضلاب گرگاب ازمنطقه شاهین شهربا ارزیابی کیفی مناقصه شماره 192-4-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان شماره 196-4-95 اصلاحیه ها
منقضی شده
مزایده اجاره کارخانه ساخت لوله بتنی با هدف تولید منهول و لوله های بتنی شماره 195-4-95
منقضی شده
ترمیم آسفالت و سنگفرش در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 191-4-95
منقضی شده
ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه فلاورجان مناقصه شماره 190-4-95
منقضی شده
خريد پوشش GRP جهت واحدهاي بو زاي تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال و جنوب و شرق مناقصه شماره 188-4-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان مناقصه شماره 187-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 150 و 300 میلیمتر جهت منطقه گلپایگان مناقصه شماره 186-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار(لیست شماره سه حصه شمالی)با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 183-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار (لیست شماره 2 حصه جنوبی) (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 182-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی خط لوله فاضلاب بزرگراه میثمی تا باغ زیار در محدوده منطقه دو (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 181-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهرخوانسار(به روش بیع متقابل) مزایده شماره 185-4-95
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فلاورجان مناقصه شماره 184-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین وخدمات عمومی منطقه جرقویه مناقصه شماره 171-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 6(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 179-4-95
منقضی شده
اصلاح شبکه آب سطح منطقه دو مناقصه شماره 178-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
فنس کشی اطراف تاسیسات تصفیه خانه آب بابا شیخ علی(فاز اول) مناقصه شماره 177-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی لوله گذاری کلکتور فاضلاب روستایی ردان و فیزادان در محدوده منطقه دوشهراصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 176-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک (قراردادباز) مناقصه شماره 175-4-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 174-4-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 173-4-95
منقضی شده
خدمات عمومی ، بهره برداری وخدمات مشترکین منطقه چادگان مناقصه شماره 172-4-95
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژصفائیه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 166-4-95
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر کرکوند مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 165-4-95
منقضی شده
عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب سطح شهر خمینی شهر (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 170-4-95
منقضی شده
خريد چمن مصنوعی برای زمین های جنب استخر و منازل مسکونی شركت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 169-4-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه بهارستان مناقصه شماره 168-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه برخوار مناقصه شماره 167-4-95
منقضی شده
خريد پوشش GRP جهت واحدهاي بو زاي تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال و جنوب و شرق مناقصه شماره 164-4-95
منقضی شده
خريد 5 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 163-4-95
منقضی شده
خريد كنتورهاي قطر 2/1 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشکR=160 (معادل کلاس C) دارای قابلیت قرائت از راه دور منطبق با OIML-R49 مناقصه شماره 162-4-95
منقضی شده

صفحات