مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

ساخت سوله انبار منطقه لنجان مناقصه شماره 336-3-92
منقضی شده
بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و خدمات مشترکین منطقه اردستان مناقصه شماره 335-3-92
منقضی شده
اجراي عمليات احداث ساختمان سوله مبارکه مناقصه شماره 334-3-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرک قدس در منطقه 2 شهر اصفهان مناقصه شماره 333-3-92
منقضی شده
ادامه خط انتقال فاضلاب 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار شهر اصفهان (قطعه دوم )مناقصه شماره 332-3-92
منقضی شده
ادامه خط انتقال فاضلاب 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار شهر اصفهان (قطعه اول )مناقصه شماره 331-3-92
منقضی شده
مناقصه خرید و راه اندازی تابلو و الکتروپمپ به منظور بهینه سازی مصرف جهت مناطق : تیران – چادگان – مبارکه – خور – خوانسار مناقصه شماره 330-3-92
منقضی شده
مزایده فروش لوله بتنی فاضلابی غیر مسلح شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 329-3-92
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 328-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب شهر درچه (خمینی شهر) مناقصه شماره 327-3-92
منقضی شده
مناقصه عمليات بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه عمومي شماره 326-3-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات نازک کاری و تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان دکانتر در منطقه شاهین شهرومیمه مناقصه شماره 317-3-92
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 325-3-92
منقضی شده
مزایده فروش لوله بتنی فاضلابی غیر مسلح شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 324-3-92
منقضی شده
مناقصه ترمیم آسفالت شبکه های اصلی آب و فاضلاب خوراسگان شماره 323-3-92
منقضی شده
مناقصه ترمیم نوارهای حفاری شده آب و فاضلاب در منطقه شاهین شهر و میمه شماره 322-3-92
منقضی شده
مناقصه ترمیم و آسفالت ترانشه شاهین شهر شماره 321-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 320-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 319-3-92
منقضی شده
بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و خدمات مشترکین منطقه اردستان مناقصه شماره 318-3-92
منقضی شده
تمدید مناقصه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه وکنترل کیفی کارهای لوله گذاری شبکه وتاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان ارزيابي كيفي ،فنی و مالی مشاوران مناقصه شماره 311-3-92
منقضی شده
اصلاح مناقصه اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 (عاشق آباد) مناقصه شماره 316-3-92
منقضی شده
مناقصه اجرای عملیات نازک کاری و تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان دکانتر در منطقه شاهین شهرومیمه مناقصه شماره 317-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 (عاشق آباد) مناقصه شماره 316-3-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب خیابان امام شاهین شهر با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 315-3-92
منقضی شده
اصلاحیه برآورد مناقصه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه وکنترل کیفی کارهای لوله گذاری شبکه وتاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان ارزيابي كيفي ،فنی و مالی مشاوران ، شماره 311-3-92
منقضی شده
مناقصه بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان 314-3-92
منقضی شده
تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مختلف شركت آب و فاضلاب بهارستان در مشاغل اداري ، نگهباني مناقصه شماره 6-42-92
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 313-3-92
منقضی شده
اجرای لوله گذاری فاضلاب سرارود و دهنو مبارکه شماره 312-3-92
منقضی شده
انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه وکنترل کیفی کارهای لوله گذاری شبکه وتاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان ارزيابي كيفي ،فنی و مالی مشاوران مناقصه شماره 311-3-92
منقضی شده
خريد هواده دور تند شناور تصفيه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 310-3-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات حفاری سه حلقه چاه در منطقه خوراسگان مناقصه شماره309-3-92
منقضی شده
مناقصه تکمیل ديواركشي اطراف تصفيه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه شماره308-3-92
منقضی شده
مناقصه اجراي قطعه سوم خط آبرسانی به مناطق مرکزی شهر اصفهان مناقصه شماره 307-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره306-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره305-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره304-3-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرهاي شاهين شهر – گز و گرگاب (قرارداد باز)مناقصه شماره303-3-92
منقضی شده
مناقصه عملیات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه عمومي با ارزیابی کیفی شماره 302-3-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی کلاس C250( 90 و 120 کیلوگرمی ) جهت آبفا لنجان مناقصه دو مرحله ای شماره 297-3-92
منقضی شده
مطالعات طراحی تفضیلی تاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان مناقصه شماره 301-3-92
منقضی شده
آگهی فراخوان مناقصه شماره 300-3-92
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد پوشش دار به قطر 500 میلیمتر جهت آبفا فولادشهرمناقصه دو مرحله اي شماره 299-3-92
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 200 میلیمتر (PN 10) جهت آبفا شاهین شهرمناقصه دو مرحله اي شماره 298-3-92
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی کلاس C250( 90 و 120 کیلوگرمی ) جهت آبفا لنجان مناقصه دو مرحله ای شماره 297-3-92
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولا دار کلاس C250 (90کیلوئی ) جهت آبفا مبارکه مناقصه دو مرحله ای شماره 296-3-92
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت به قطر 315 میلیمتر کوپلر سرخود با واشر مربوطه جهت شهر اصفهان مناقصه دو مرحله ای شماره 295-3-92
منقضی شده
مناقصه عمليات لوله گذاري فاضلاب زاينده رود(بيستجون –باباشيخعلي)شماره 294-2-92
منقضی شده
مناقصه اجراي عمليات ترمیم ترانشه در سطح منطقه سه شهر اصفهان (لو له گذاري آب وفاضلاب ،نصب انشعابات ،وحوادث ) مناقصه شماره293-2-92
منقضی شده

صفحات