مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اجرای فاضلاب سطح شهرفلاورجان مناقصه شماره 21-1-93
منقضی شده
اصلاح شبکه لوله گذاری فاضلاب بلوار مدرس شاهین شهر مناقصه شماره 20-1-93
منقضی شده
احداث قطعه دوم خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری مناقصه شماره 19-1-93
منقضی شده
احداث قطعه اول خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری مناقصه شماره 18-1-93
منقضی شده
ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 17-1-93
منقضی شده
توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 16-1-9
منقضی شده
مناقصه جذب سرمایه گذار شماره مناقصه 11-1-93
منقضی شده
مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه دو شماره 10-1-93
منقضی شده
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار شماره 9-1-93
منقضی شده
اصلاحیه ارزیابی کیفی ،خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) بر اجرای قرارداد تامین مالی و بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی فاضلاب شهر اصفهان شماره5-1-93
منقضی شده
مناقصه اصلاح شبکه لوله گذاری فاضلاب بلوار مدرس شاهین شهر (همراه با ارزیابی کیفی)شماره 8-1-93
منقضی شده
مناقصه احداث قطعه دوم خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری (با ارزیابی کیفی)شماره 7-1-93
منقضی شده
مناقصه احداث قطعه اول خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری (با ارزیابی کیفی)شماره 6-1-93
منقضی شده
اطلاعیه مهم
منقضی شده
ارزیابی کیفی ،خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت کارگاهی و نظارت عالیه) بر اجرای قرارداد تامین مالی و بازسازی خطوط اصلی و نیمه اصلی فاضلاب شهر اصفهان شماره5-1-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 4-1-93
منقضی شده
عملیات شستشو، نگهدای و تعمیرات شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر (خمینی شهر و درچه)شماره 3-1-93
منقضی شده
مناقصه آبرسانی به شهرک صنعتی برق و الکترونیک خمینی شهر شماره 2-1-93
منقضی شده
مناقصه ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان شماره 1-1-93
منقضی شده
مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره415-4-92 مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ،الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر
منقضی شده
مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 414-4-92مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفها ن
منقضی شده
مناقصه يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره 413 -4-92 مناقصه بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان
منقضی شده
مناقصه باقیمانده عملیات ساختمانی تصیه خانه آب خوانسار شماره 417-4-92
منقضی شده
مناقصه آبرسانی از چشمه لنگان تا ایستگاه پمپاژ شماره دو فریدونشهر شماره 416-4-92
منقضی شده
مزایده فروش زمین چاه متروک نهضت آباد دهاقان مزایده شماره 412-4-92
منقضی شده
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار اصفهان شماره 411-4-92
منقضی شده
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار اصفهان (خیابان شهید احمدی)شماره 410-4-92
منقضی شده
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه چهار اصفهان شماره 409-4-92
منقضی شده
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 408-4-92 اپراتوري، نگهداري ايستگاههاي پمپاژ و مخازن آب واقع در محل هاي وليعصر ، بختيار دشت ، قائميه و سپاهان شهر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه اجرای سفت کاری(شامل فنداسیون ، سقف ، ستون و دیوار برشی) ساختمان مسکونی E و F در شهرک آبشار شهید کشوری
منقضی شده
مناقصه اجرای سفت کاری(شامل فنداسیون ، سقف ، ستون و دیوار برشی) ساختمان مسکونی F در شهرک آبشار شهید کشوری به متراژ 9907 مترمربع و شامل 11 سقف
منقضی شده
مناقصه اجرای سفت کاری(شامل فنداسیون ، سقف ، ستون و دیوار برشی) ساختمان مسکونی E در شهرک آبشار شهید کشوری به متراژ 14450 مترمربع و شامل 12 سقف
منقضی شده
خرید تابلوهاي برق تصفيه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 407-4-92
منقضی شده
فروش اقلام مازاد بر مصرف و راکد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 403-4-92
منقضی شده
مناقصه احداث قطعه دوم خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 406-4-92
منقضی شده
مناقصه احداث قطعه اول خط انتقال فاضلاب روستا های ردان، فیزدان، و مجموعه بین المللی شهرداری (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 405-4-92
منقضی شده
مناقصه ترمیم ترانشه و آسفالت منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره 404-3-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه عمليات شستشو ,نگهداری و تعمیرات شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر(خمینی شهر و درچه) مناقصه عمومي شماره 401 -4-92
منقضی شده
مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت آبفا مبارکه مناقصه شماره 402-4-92
منقضی شده
مناقصه عمليات شستشو ,نگهداری و تعمیرات شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر(خمینی شهر و درچه) مناقصه عمومي شماره 401 -4-92
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت قطر 250 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 400-4-92
منقضی شده
خريد لوله پلي اتيلن دو جداره فاضلابي كورتيوب ساكت دار به قطر 800 ميليمتر جهت آبفا شاهین شهر مناقصه شماره 399-4-92
منقضی شده
ترمیم ترانشه های آسفالت در منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 398-4-92
منقضی شده
جابجائی تاسیسات فاضلاب مسیر شرقی چهارباغ بالا از میدان آزادی تا خیابان شهید نیکبخت در منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 397-4-92
منقضی شده
جابجائی تاسیسات فاضلاب مسیر غربی چهارباغ بالا حدفاصل ساختمان پارسیان تا ابتدای خیابان شریعتی در منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 396-4-92
منقضی شده
اصلاح شبکه لوله گذاری فاضلاب بلوار مدرس شاهین شهر (همراه با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 395-4-92
منقضی شده
لوله گذاری کلکتور فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر(همراه با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 394-4-92
منقضی شده
تمدید یک هفته ای مناقصه خرید 4 دستگاه الکتروپمپ مغروق تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 390-4-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه لوله گذاری فاضلاب آدریان،قرطمان خمینی شهر (همراه با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 391-4-92
منقضی شده
احداث قطعه دوم خط انتقال فاضلاب روستاهای ردان و فیزادان و مجموعه بین الملل شهرداری(همراه با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 393-4-92
منقضی شده

صفحات