مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عملیات لوله گذاری فاضلاب کرکوند (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 74-1-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب مبارکه (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 73-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر به تصفیه خانه فولاد مبارکه (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 72-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ورنامخواست (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 71-1-96
منقضی شده
انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان مناقصه شماره 70-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد در یزدانشهر (قسمت 3)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 62-1-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب آدرسهای منضم به پیمان منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 61-1-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب ایمانشهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 59-1-96
منقضی شده
خريد كنتورهاي قطر 2/1 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشکR=160 (معادل کلاس C) دارای قابلیت قرائت از راه دور منطبق با OIML-R49 مناقصه شماره 69-1-96
منقضی شده
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار 110 و 125 میلیمتر به همراه اتصالات مربوطه جهت ستاد و منطقه مبارکه مناقصه شماره 68-1-96
منقضی شده
خرید 1 دستگاه ديزل ژنراتور KVA 750 خوانسار مناقصه شماره 67-1-96
منقضی شده
خرید لوله بتنی با پوشش داخلی پلی اتیلن کلاس D به قطر 1000 میلیمتر جهت منطقه گلپایگان مناقصه شماره 66-1-96
منقضی شده
لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر زرین شهر و چمگردان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 65-1-96
منقضی شده
لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سده لنجان زون(1) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 64-1-96
منقضی شده
لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ورنامخواست زون(1) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 63-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب دهنو مبارکه(دو مرحله ای) مناقصه شماره 49-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 60-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار(1))(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 58-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب زیبا شهر (2)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 57-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب دیزیچه (2)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 56-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
احداث مخزن و شیرخانه مدفون 2000متر مکعبی بوئین و میاندشت(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 55-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
مخزن و شیرخانه 2000متر مکعبی مدفون گلشن دهاقان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 54-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 3 اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 52-1-96
منقضی شده
اجرای کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد (قسمت اول) (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 51-1-96
منقضی شده
انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان مناقصه شماره 53-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر طالخونچه (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 48-1-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 50-1-96
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر مناقصه شماره 47-1-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4اصفهان شهرک سرو(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 40-1-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4(لیست شماره 5 حصه شمالی)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 39-1-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان خیابان حکیم فرزانه و فرعی های آن(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 38-1-96
منقضی شده
خرید 1 دستگاه آشغالگیر دهانه ریز تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 46-1-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی جهت شبکه فاضلاب مناطق : نجف آباد – خوانسار – بوئین و میاندشت مناقصه شماره 45-1-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی جهت شبکه فاضلاب مناطق : داران - برخوار - گرگاب شاهین شهر شماره 44-1-96
منقضی شده
خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور جهت آبرسانی به خوانسار مناقصه شماره 43-1-96
منقضی شده
خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 42-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار: 800 و 1000 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 41-1-96
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه چهار شهراصفهان ( با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 33-1-96
منقضی شده
خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهر مناقصه شماره 37-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 میلیمتر جهت منطقه گرگاب شاهین شهر مناقصه شماره 36-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 ، 500 ، 800 میلیمتر جهت منطقه برخوارمناقصه شماره 35-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 500 میلیمتر جهت منطقه خوانسار مناقصه شماره 34-1-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهردستگرد دولت آباد (ملک الشعرا ومیلاد) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 32-1-96
منقضی شده
کلکتوراصلی فاضلاب شاهپورآباد(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 31-1-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب خورزوق (قسمت 2) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 30-1-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب خورزوق (قسمت 1) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 29-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر خورزوق (4) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 28-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر خورزوق (3) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 27-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضلاب قسمت غربی بلوار امام شهر گرگاب (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 26-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضلاب قسمت شرقی بلوار امام شهر گرگاب (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 25-1-96
منقضی شده

صفحات