مناقصه ها

شما اینجا هستید

اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک (قرارداد باز) استعلام شماره 114-3-96
در جریان
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک (قرارداد باز) استعلام شماره 114-3-96
در جریان
لوله گذاری فاضلاب شهر سمیرم شماره 113-3-96
در جریان
خط آبرسانی از چاه جدید تا آرامستان دهاقان استعلام شماره93/1-3-96
در جریان
تکمیل خط انتقال آب ورودی شهر سمیرم (لوله 300 میلیمتر چدن به طول 300 متر) استعلام شماره 112-3-96
در جریان
عملیات اجرایی شبکه داخلی گاز تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر استعلام شماره 102/1-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب بوئین و میاندشت استعلام شماره 111-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب در منطقه برخوار استعلام شماره 110-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب خوانسار استعلام شماره 108-3-96
منقضی شده
لوله گذاری اصلاح شبکه آب در لایبید استعلام شماره 109-3-96
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه در منطقه گلپایگان، شهرگلشر به روش ضربه ای استعلام شماره 107-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب انارک و نائین استعلام شماره 106-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب منطقه 4 استعلام شماره 105-3-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب سطح منطقه دو (قرارداد باز) استعلام شماره 104-3-96
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح شبکه آب شهرستان خمینی شهر استعلام شماره 103-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی شبکه داخلی گاز تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر استعلام شماره 102-3-96
منقضی شده
ساختمان نگهبانی منطقه5 اصفهان استعلام شماره 101-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب منطقه 6 اصفهان استعلام شماره 100-63-96
منقضی شده
ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری شبکه های آب و فاضلاب منطقه فلاورجان استعلام شماره 97-3-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات و لوله گذاری آب و فاضلاب شهر بهارستان 95/1-3-96
منقضی شده
ساخت شیرخانه ایمانشهر استعلام شماره 98-3-96
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه ضربه ای در شمال غربی دامنه استعلام شماره 99-3-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 (آدرس های پراکنده) استعلام شماره 96-3-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات لوله گذاری آب و فاضلاب شهر بهارستان استعلام شماره 95-3-96
منقضی شده
ساخت ساختمان دیزل ژنراتور فاز1 تصفیه خانه فاضلاب شمال استعلام شماره 94-3-96
منقضی شده
خط آبرسانی از چاه جدید تا مقابل آرامستان دهاقان استعلام شماره 93-3-96
منقضی شده
خط آبرسانی به نطنز استعلام شماره 92-3-96
منقضی شده
خط آبرسانی به شهر تودشک استعلام شماره 91-3-96
منقضی شده
اصلاح توسعه شبکه توزیع آب شهر بهارستان استعلام شماره 90-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب شهرستان خمینی شهر (کمربندی بزرگراه آزادگان-خمینی شهر) استعلام شماره 89-3-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری در سطح منطقه دو استعلام شماره 88-3-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه یک (قرارداد باز) استعلام شماره 87-3-96
منقضی شده
ساخت شیرخانه درمحل نمایشگاههای بین المللی استعلام شماره 86-3-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر کوهپایه استعلام شماره 85-3-96
منقضی شده
طرح تکمیلی شیرخانه اشترجان استعلام شماره 83-3-96
منقضی شده
ساخت دوعدد مخزن بتنی بلیچ در تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب استعلام شماره 82-3-96
منقضی شده
ترمیم و روکش آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب منطقه 6 (خوراسگان) استعلام شماره 79-3-96
منقضی شده
کارهای باقیمانده فاضلاب کلکتور 1400 میلی متری بتنی طرح مسکن مهر فولادشهر (ساخت دوعدد حوضچه) استعلام شماره 81-3-96
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه آب شهرستان خمینی شهر(قرارداد باز) استعلام شماره 80-3-96
منقضی شده
توسعه شبکه آب شهرهای منطقه لنجان استعلام 78-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب شهر سمیرم استعلام شماره 77-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب منطقه شهرستان سمیرم استعلام شماره 76-3-96
منقضی شده
ساخت سوئیت و نگهبانی منازل مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان استعلام شماره 75-3-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب فاز دوم شهرک آبشار سمیرم استعلام شماره 74-3-96
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شش (قرارداد باز) استعلام شماره 73-3-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 (قراردادباز) استعلام شماره 72-3-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر کوهپایه استعلام شماره 71-3-96
منقضی شده
احداث شیرخانه شرق اصفهان استعلام شماره 68-2-96
منقضی شده
سازه بتنی سپتیک تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر استعلام شماره 57-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
کارهای باقیمانده کلکتور 1400 میلی متری بتنی طرح مسکن مهر فولادشهر استعلام شماره 70-2-96
منقضی شده

صفحات