مناقصه ها

شما اینجا هستید

لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر کوهپایه استعلام شماره 85-3-96
در جریان
طرح تکمیلی شیرخانه اشترجان استعلام شماره 83-3-96
در جریان
ساخت دوعدد مخزن بتنی بلیچ در تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب استعلام شماره 82-3-96
در جریان
ترمیم و روکش آسفالت ترانشه های آب و فاضلاب منطقه 6 (خوراسگان) استعلام شماره 79-3-96
منقضی شده
کارهای باقیمانده فاضلاب کلکتور 1400 میلی متری بتنی طرح مسکن مهر فولادشهر (ساخت دوعدد حوضچه) استعلام شماره 81-3-96
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه آب شهرستان خمینی شهر(قرارداد باز) استعلام شماره 80-3-96
منقضی شده
توسعه شبکه آب شهرهای منطقه لنجان استعلام 78-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب شهر سمیرم استعلام شماره 77-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب منطقه شهرستان سمیرم استعلام شماره 76-3-96
منقضی شده
ساخت سوئیت و نگهبانی منازل مسکونی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان استعلام شماره 75-3-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب فاز دوم شهرک آبشار سمیرم استعلام شماره 74-3-96
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شش (قرارداد باز) استعلام شماره 73-3-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 (قراردادباز) استعلام شماره 72-3-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مسکن مهر کوهپایه استعلام شماره 71-3-96
منقضی شده
احداث شیرخانه شرق اصفهان استعلام شماره 68-2-96
منقضی شده
سازه بتنی سپتیک تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر استعلام شماره 57-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
کارهای باقیمانده کلکتور 1400 میلی متری بتنی طرح مسکن مهر فولادشهر استعلام شماره 70-2-96
منقضی شده
توسعه شبکه آب منطقه 6 (قرارداد باز) استعلام شماره 69-2-96
منقضی شده
احداث سایبان لوله (محوطه منبع سین) استعلام شماره 67-2-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه پنج اصفهان (آدرس های پراکنده) استعلام 66-2-96
منقضی شده
اصلاح خط آب 600 میلیمتری فولادی زیرپل بزرگمهر و اتصال به شمال و جنوب پل بزرگمهر استعلام شماره 65-2-96
منقضی شده
لوله گذاری آب شهرک صنعتی نائین استعلام شماره 60-2-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب در شهرستان برخوار (دولت آباد) استعلام شماره 61-2-96
منقضی شده
توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 4 (قرارداد باز) استعلام شماره 59-2-96
منقضی شده
اصلاح خط آب 600 میلیمتر فولادی زیرپل بزرگمهر و اتصال به شمال و جنوب پل بزرگمهر استعلام شماره 64-2-96
منقضی شده
لوله گذاری آب، اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه پنج (قرارداد باز) استعلام شماره 63-2-96
منقضی شده
اجرای عملیات ترمیم آسفالت نوارهای حفاری شهرستان خمینی شهر استعلام شماره 62-2-96
منقضی شده
ترمیم ترانشه و تنفسی های آب و فاضلاب در شهرهای گز و شاهین شهر (آدرس های پراکنده) استعلام شماره 53-2-96
منقضی شده
عملیات توسعه شبکه فاضلاب اردستان پلاک 209 استعلام شماره 58-2-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه 4 (قرارداد باز) استعلام شماره 56-2-96
منقضی شده
ترمیم نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه شهرضا استعلام شماره 55-2-96
منقضی شده
لوله گذاری متفرقه آب سطح شهرضا استعلام شماره 54-2-96
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه آب در منطقه شاهین شهر و میمه استعلام شماره 51-2-96
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه 3 اصفهان (قرارداد باز) استعلام شماره 50-2-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه آب منطقه 3 استعلام شماره 49-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب در شهر گز استعلام شماره 48-2-96
منقضی شده
اجرای خط اصلی طرح آبرسانی به نطنز، اردستان و بادرود استعلام شماره 52-2-96
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه آب شهرستان خمینی شهر استعلام شماره 47-2-96
منقضی شده
عملیات اجرای بخشی از شبکه آب شهر نجف آباد استعلام شماره 46-2-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه فلاورجان استعلام شماره 45-2-96
منقضی شده
ساخت حوضچه های والوهای شبکه آبرسانی منطقه دو استعلام شماره 44-2-96
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه شهر اصفهان استعلام شماره 43-2-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه سمیرم استعلام شماره 41-2-96
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه در منطقه بادرود به روش دورانی استعلام شماره 40-2-96
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب در خیابان ابوریحان شاهین شهر استعلام شماره 34-2-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه شش استعلام شماره 32-2-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهر سمیرم استعلام شماره 31-2-96
منقضی شده
حفر چاه در منطقه چادگان استعلام شماره 39-2-96
منقضی شده
عملیات لوله رانی(پایپ جکینگ) و لوله گذاری فولادی خط انتقال آب، زیرگذر اتوبان شهرکرد در سراهی باغبهادران استعلام شماره 38-2-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری در سطح منطقه دو استعلام شماره 36-2-96
منقضی شده

صفحات