مناقصه ها

شما اینجا هستید

حفر چاه در منطقه چادگان استعلام شماره 39-2-96
منقضی شده
عملیات لوله رانی(پایپ جکینگ) و لوله گذاری فولادی خط انتقال آب، زیرگذر اتوبان شهرکرد در سراهی باغبهادران استعلام شماره 38-2-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری در سطح منطقه دو استعلام شماره 36-2-96
منقضی شده
توسعه شبکه آب در محدوده منطقه چهاراستعلام شماره 35-2-96
منقضی شده
ترمیم ترانشه خط آبرسانی گز(کیلومتر6671الی7671سراهی آرد اطلس تا جنب دیوار تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر)استعلام شماره33-2-96
منقضی شده
ساختمان چاه حنا سمیرم استعلام شماره 29-1-96
منقضی شده
عملیات لوله رانی(پایپ جکینگ) و لوله گذاری فولادی خط انتقال آب، زیرگذر اتوبان شهرکرد در سراهی باغبهادران استعلام شماره 30-1-96
منقضی شده
اجرای زیرسازی و روسازی و آسفالت بخشی از بلوار الغدیر ورنامخواست استعلام شماره 27-1-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهر سمیرم استعلام شماره 28-1-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب شهرهای بوئین و ششجوان استعلام شماره 26-1-96
منقضی شده
ساختمان و حوضچه تأسیسات چاه جدید شماره 3 داران استعلام شماره 25-1-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهر سمیرم استعلام شماره 23-1-96
منقضی شده
اجرای زیرسازی و روسازی و آسفالت بخشی از بلوار الغدیر ورنامخواست استعلام شماره 22-1-96
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر شاهین شهر استعلام شماره 21-1-96
منقضی شده
لایروبی قنوات حسن آباد، دیزیکان و دره انجیر انارک استعلام شماره 24-1-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب لوله های اطراف مخزن (منطقه دهاقان) استعلام شماره 20-1-96
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه آب شهرستان خمینی شهر استعلام شماره 19-1-96
منقضی شده
ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب در شهرهای شاهین شهر و گز (آدرسهای پراکنده) 18-1-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات و لوله گذاری آب و فاضلاب شهر بهارستان استعلام شماره 17-1-96
منقضی شده
خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند استعلام شماره 16-1-96
منقضی شده
خط آبرسانی به سراهی اشکاوند به طریق لوله رانی (پایپ جکینگ) استعلام شماره 15-1-96
منقضی شده
خط انتقال آب از چاه شماره سه شهرحنا تا مخزن (منطقه سمیرم) استعلام شماره 13-1-96
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه به روش ضربه ای در شهر گلشن (منطقه دهاقان) استعلام شماره 12-1-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مسیر حمل سوپر ناتانت (لجناب) داخل تصفیه خانه بهارستان استعلام شماره 11-1-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات و لوله گذاری آب و فاضلاب شهر بهارستان شماره 10-1-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری منطقه پنج اصفهان استعلام شماره 9-1-96
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه در شهر کمه سمیرم به روش ضربه ای استعلام شماره 8-1-96
منقضی شده
خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند استعلام 3-1-96
منقضی شده
خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند به طریق لوله رانی (پایپ جکینگ) استعلام 2-1-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهریزسنگ استعلام شماره 1-1-96
منقضی شده
عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار اصفهان استعلام شماره 105-4-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه لوله گذاری آب باستان آباد(منطقه بهارستان) استعلام شماره 104-4-95
منقضی شده
اجرای آسفالت ورودی تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست و ورودی انبار تصفیه خانه زرین شهر و وردی مخزن 400دستگاه استعلام شماره 103-4-95
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه مبارکه (قرارداد باز) استعلام شماره 102-4-95
منقضی شده
عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار اصفهان استعلام شماره 105-4-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه لوله گذاری آب باستان آباد(منطقه بهارستان) استعلام شماره 104-4-95
منقضی شده
اجرای آسفالت ورودی تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست و ورودی انبار تصفیه خانه زرین شهر و وردی مخزن 400دستگاه استعلام شماره 103-4-95
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه مبارکه (قرارداد باز) استعلام شماره 102-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه آب منطقه شش اصفهان استعلام شماره 100-4-95
منقضی شده
لوله گذاری خط انتقال فاضلاب تحت فشار صفائیه(مبارکه) استعلام شماره 99-4-95
منقضی شده
عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه نجف آباد استعلام شماره 97-4-95
منقضی شده
اجرای عملیات ترمیم و روکش آسفالت و سنگفرش پیاده رو منطقه خوراسگان استعلام شماره 98-4-95
منقضی شده
عملیات لوله گذاری آب سطح منطقه شهرضا (قرارداد باز) استعلام شماره 96-4-95
منقضی شده
ساختمان چاه آب شرب شهر دامنه استعلام شماره 95-4-95
منقضی شده
عملیات اچرایی اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان استعلام شماره 94-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه یک به روش ضربه ای استعلام شماره 92-4-95
منقضی شده
حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه شهرضا به روش دورانی استعلام شماره 91-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم حفاری در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان استعلام شماره 90-4-95
منقضی شده
آبرسانی به شهرک صنعتی مورچه خورت - فاز اول (توسعه شبکه لوله گذاری آب) استعلام شماره 89-4-95
منقضی شده