مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

خط انتقال آب از ابتدای خیابان باغ فردوس تا مجتمع مسکونی سپهربا ارزیابی کیفی مناقصه شماره 174-3-96
در جریان
مناقصه عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 166-3-96
در جریان
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر درچه و ولاشان با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 165-3-96
در جریان
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان مطهری ملک شهر منطقه پنج اصفهان با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 164-3-96
در جریان
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 173-3-96
در جریان
خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آشغالگیر سرندی تصفیه خانه فاضلاب شرق مناقصه شماره 172-3-96
در جریان
خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال مناقصه شماره 171-3-93
در جریان
انجام خدمات مشترکین شهرضا و مدیریت بهره برداری ، امور مشترکین و خدمات عمومی شهرهای کوچک (منظریه)- با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 170-2-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 169-2-96
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ پساب صفائیه مبارکه مناقصه شماره 163-2-96
در جریان
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان (مرحله دوم) مناقصه شماره 168-2-96 اصلاحیه ها
در جریان
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 167-2-96 اصلاحیه ها
در جریان
اجرای عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب خوانسار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 148-2-96 اصلاحیه
در جریان
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه (7) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 162-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب زیباشهر(6) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 161-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه (6) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 160-2-96
منقضی شده
عملیات اصلاح شبکه آب شهر های ورنامخواست وسده لنجان وزرین شهر وچمگردان مناقصه شماره 159-2-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرک علامه امینی شهر هرند (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 158-2-96 اصلاحیه
در جریان
مخزن مکش و ایستگاه پمپاژ آب قهجاورستان و دیوارکشی (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 157-2-96 اصلاحیه
در جریان
خط انتقال آب شرب به دهاقان 3 (حدفاصل جاده خاکی پوده – قمبوان) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 156-2-96 اصلاحیه
در جریان
مدیریت بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه خور و بیابانک مناقصه شماره 155-2-96
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 154-2-96
منقضی شده
اجرای پروژهGIS شبكه آب و فاضلاب شهر مبارکه مناقصه شماره 153-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان مناقصه شماره 152-2-96
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات فاضلاب مناقصه شماره 150-2-96
منقضی شده
عملیات اجرایی رسیدگی به حوادث ،تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه برخوار -همراه با (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 149-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه یک شهر اصفهان همراه با (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 141-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 142 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب شرب به شهرستان دهاقان
منقضی شده
مناقصه شماره 151-2-96 خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 89 عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب محلات سورچه سیاهبوم مبارکه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 110 عملیات احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب زیبا شهر مبارکه اصلاحیه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 138 پروژه احداث ايستگاه پمپاژ پساب صفائیه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 147 توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب محله ارزنان(لیست شماره2)
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 146 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري فاضلاب دیزیچه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 145 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﻓﺎﺿﻼب زﻳﺒﺎﺷﻬﺮ
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 144 خط انتقال آب سد کوچری به دشت گلپایگان – قسمت اول(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 143 عملیات اصلاح شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان- ضلع شمالی میرزا طاهر
منقضی شده
آگهی مزایده شناسایی سرمایه گذار ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرضا به روش بیع متقابل مزایده شماره 140-2-96
منقضی شده
بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان بزرگ و ایستگاه های پمپاژ مبارکه، زرين شهر و نوگوران مناقصه شماره 137-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان مناقصه شماره 136-2-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب منطقه چهار اصفهان با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 135-2-96
منقضی شده
عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه ،نقب ، حوادث انشعابات آب و فاضلاب یزدانشهر در منطقه نجف آباد مناقصه شماره 125-2-96
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات فاضلاب ،شستشو، همسطح سازی،سم پاشی،تعمیر ،اصلاح و رفع اتفاقات شبکه فاضلاب مبارکه مناقصه شماره 139-2-96
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو شهراصفهان مناقصه شماره 134-2-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی مناقصه شماره 124-2-96
منقضی شده
عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد در یزدانشهر(قسمت5) مناقصه شماره 123-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
انجام عملیات حسابرسی داخلی در واحدهای خودگردان آبفای اصفهان مناقصه شماره 133-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان - با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 129-2-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 128-2-96
منقضی شده
فراخوان شناسایی پیمانکاران و مشاوران جهت اجرای عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب اصلاحیه
در جریان

صفحات