سميرم

شما اینجا هستید

شهر حنا با جمعيتي بالغ بر هفت هزار نفر و 1950فقره انشعاب اّ ب در 35 كيلومتري شرق شهر سميرم واقع شده است .

شهرحنا به دلیل اینکه تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار ندارد در سالهای اخیر به جهت وقوع خشکسالی های پیاپی تأمین آب شرب آن دستخوش تحولاتی گردید که خوشبختانه در سال جاری با شناسایی منبع جدیدی آب شرب این شهر برای سالهای متمادی پایدار تأمین می شود. شهرحنا در جنوب اصفهان و در بخش مرکزی شهرستان سمیرم قرار دارد.

با اطلاع از سيستم تله متري و اشكال درآبرساني شهر سميرم و مشخص شدن چاه شماره يك سميرم كه حدود 30درصد اب شرب شهر سميرم را تامين ميكند با مشكل مواجه شده است كه    الكتروپمپ ان تعويض شد و با توجه به وضعيت بسيار سخت وحساسيت ويژه اين چاه با بسيج همه امكانات و رعايت همه مسائل فني و ايمني علاوه بر تعويض الكتروپمپ  اينورتور نيز تعمير و  مدار بهره برداري قرار گرفت لازم بذكر است با برنامه ريزي مناسب از قطع گسترده آب در شهر جلوگيري بعمل آمد.

با تامين اعتبار و انتخاب پيمانكار برق رساني به چاه شماره 3 شهر حنا آغاز شد لازم بذكر است كه اين طرح بيش از 500 ميليون ريال هزينه دارد و با عنايت به اجراء خط انتقال آب و ساخت اطاقك تهيه كليه تجهيزات اين چاه با دبي بيش از 35ليتر در ثانيه در مدار قرار خواهد گرفت و مشكل آب شرب اين شهر را برطرف خواهد كرد لازم به ذكر است  خكسالي بيشترين تاثير را در اين شهر داشته واغلب منابع اب شرب وكشاورزي با مشكل جدي مواجه شده است.

 

پايان عمليات حفاري چاه شماره 3 در شهر كمه جهت رفع نگراني تامين آب شهر كمه در سالهاي آينده و استفاده در مواقع بحراني عمليات حفاري دومين چاه ابرفتي  شهر كمه در سال جاري با موفقيت به پايان رسيد لازم بذكر است دبي اين چاه بيش از ده ليتر در ثانيه است كه آب شرب اين شهر را تامين ميكند و پس از تجهيز  بعنون چاه رزرو در مدار قرار خواهد گرفت.

با مشاهده افت شديد سطح مخازن آب شهر سميرم در سيستم تله متري همكاران قسمت بهره برداري و حوادث جهت پيدا كردن با  بررسيهاي هشت ساعته ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي در مدار خط انتقال مشخص شد  لوله 400 پلي اتيلن مسير چشمه هاي عزيزخان و چهار مور دچار حادثه گرديده كه با تلاش چندين ساعته اكيپ حوادث و تعميرات مشكل  مرتفع شد لازم بذكر است با عنايت به امكان عمدي بودن  موضوع با حضور پليس 110 بررسي و از مزارع كشاورزان اطراف بازديد شد .

به منظور مديريت فشار شبكه با بررسيهاي دقيق انجام شده ششمين فشار شكن در ابتداي خيابان مطهري نصب وراه اندازي شد. نصب اين تاسيسات فشارمتوسط آب را از 5 /6 به 3 كاهش داده و تاثير بسيار  خوبي در كاهش حوادث و مصرف آب و همچنين تامين فشار آب براي منازل بالا دست  را در پي داشته است.

  عمليات اجراي خط انتقال آب به شهر حنا از چاه آهكي شماره 3 اين شهر آغاز شد لازم بذكر است كه كم بارش ترين نقاط شهرستان سميرم شهرهاي حنا و كمه مي باشند كه در شهر حنا مطالعات و حفر چاه آهكي با موفقيت و آبدهي 35 ليتر در ثانيه انجام و براي تجهيز و اجراي خط انتقال برق و ساخت اطاقك  كلر زني و برق بيش از شصت ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه از محل اعتبارات عمراني و جاري استان تامين ودر حال اجراء مبباشد.

با گزارش افت شديد آب درخيابان قدس،بلوارآبشارحكيم قشقايي با بررسيهاي انجام شده مشخص شد تاسيسات نصب شده براي حوضچه فشارشكن اين مجموعه با مشكل مواجعه شده كه با جمع آوري و بازسازي مجدد اين تاسيسات در مدت پنچ ساعت مشكل برطرف شد لازم بذكر است بيش از دوهزار مشترك در اين قسمت وجود دارد كه با نصب اين حوضچه  فشار شبكه از متوسط 8 به 4 كاهش يافته كه در پائين آوردن آمار حوادث ومصرف آب بسيار موثر بوده است.

شهر حنا با جمعيتي حدود 8500 نفر ئر 35 كيلومتري شهر سميرم قراردارد كه در سالهاي گذشته كمترين بارندگي را در سطح شهرستان داشته است  با خطر كمبود اب مواجهه است جهت رفع نگراني  مطالعه حفر يك حلقه چاه آهكي در جنوب اين شهر انجام كه 25 ليتر در ثانيه آبذهي اين چاه مي باشد براي تامين آب در خصوص تابستان عمليات اجرايي خط انتقال آب بطول 1350 متر آغاز شده است تكميل اين طرح آبرساني بالغ بر شش ميليارد ريال هزينه در بر دارد كه از اعتبارات عمراني و مساعدت آب و فاضلاب استاني تامين شده است.

صفحات