خميني شهر

شما اینجا هستید

عملیات لوله گذاری بیش از 11100 مترشبکه آب خمینی شهر طی نه ماه نخست سال 95 انجام شد. به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه از این میزان فعالیت توسعه ای به ترتیب 7443 ،1270 ،   1022و1377  متردر خمینی شهر،  درچه ، کوشک واصغرآباد به مرحله اجرادرآمده است. با انجام پروژه فوق طول کل شبکه آب منطقه  ونواحی  به 959 کیلومتررسید. عملیات نصب 1273 فقره انشعاب آب درمنطقه خمینی شهر ونواحی تابعه طی نه ماه نخست سال 95 انجام شد. ازاین تعدادانشعاب نصب شده به ترتیب852 ، 213، 147و61 فقره مربوط به خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد می باشد.

عملیات مهار  بیش از 6500 حادثه  آب وفاضلاب طی نه ماهه نخست سال 95  درشهرستان خمینی شهرانجام شد. به گزارش  بهره برداری منطقه ازاین تعداد رویداد به ترتیب 5559 ، 351، 341 و 251 مورد مربوط به حوادث انشعاب آب ، شبکه آب ، انشعاب فاضلاب و شبکه فاضلاب می باشد.گفتنی است از این تعداد حادثه گزارش شده در نه ماه نخست سال 95  به ترتیب  5218 ، 814 ، 124 و346 مورد مربوط به شهرهای خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد است .  همچنین عملیات شستشوی شبکه فاضلاب شهرستان خمینی شهردرنه ماهه نخست سال  95 نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصدافزایش یافته است .

نهمین جشنواره نخستین واژه آب با حضور بیش از 900 دانش آموز کلاس اولی از مدارس صادقه، داورپناه 21، داورپناه 27، دکترحسابی یک، ایمان، ابوریحان یک، رابعه، شهید شعرباف، هجرت، شهیدباهنر و ... برگزار شد.
در این جشنواره معاون فرماندار خمینی شهر، اعضای شورای شهر درچه، مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر و معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت آبفا استان اصفهان حضور داشتند.

در ابانماه سال جاری یک دستگاه دیزل ژنراتور 250کیلو ولت آمپر در تصفیه خانه زرین شهر نصب وراه اندازی شد.گفتنی است با نصب این دیزل ژنراتور دیگر در مواقع پیک مصرف همچنین قطع برق فراینده ایستگاه پمپاژ فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر با بحران مواجه نمی شود.

 عملیات واگذاری هزاروصدوهشتادوشش فقره انشعاب آب طی هشت ماه نخست سال 95 درمنطقه  خمینی شهرانجام شد. به گزارش قسمت خدمات مشترکین ودرآمدمنطقه  ازاین تعداد انشعاب واگذارشده به ترتیب 822 ، 202 ، 114 و 48  فقره مربوط به خمینی شهر ، درچه ، کوشک واصغرآبادمی باشد. با اتمام این فعالیت تعداد کل انشعابات واگذارشده منطقه خمینی شهرازابتداتاکنون به 92965 فقره رسید.

 

عملیات نصب هزاروهشتصدوشصت فقره انشعاب فاضلاب طی هشت ماه نخست سال 95  در   خمینی شهرانجام شد. به گزارش بهره برداری منطقه ازاین تعدادانشعاب هشتصدوبیست وپنج فقره مربوط به خمینی شهرو هزاروسی وپنج فقره مربوط به ناحیه درچه می باشد . با اتمام این فعالیت تعدادکل انشعابات نصب شده فاضلاب منطقه  ازابتداتاکنون به  66267  فقره رسید .

مدیریت و کارکنان امورآبفای خمینی شهر همگام با مسئولین وبسیجیان ادارات درمراسم تجمع عظیم بسیجیان شهرستان شرکت نمودند. به گزارش روابط عمومی منطقه این آیین  به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ودرسالروز تشکیل بسیج مستضعفین دردستورکارقرارگرفت.لازم به توضیح است مراسم از محل میدان امام خمینی آغازشدو شرکت کنندگان مسیر میدان امام تا مصلای نمازجمعه شهرستان راباسردادن شعارهای ضداستکباری طی نمودند.

پرسنل  وبسیجیان بایگاه مقاومت بسیج امام جواد(ع) امور آبفا منطقه خمینی شهر درمراسم غبارروبی مزارشهدای امامزاده سیدمحمد(ع) شرکت نمودند. این اقدام درهفته بسیج و با هدف گرامیداشت یادوخاطره  رشادتهای شهدای گرانقدر انجام شد . دراین آیین با شکوه شرکت کنندگان با  عطرافشانی ، گذاشتن گل برسرمزار و همچنین قرائت فاتحه ، علودرجات را ازخداوندمتعال برای  شهدای انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس ومدافع حرم خواستارشدند.

عملیات تعویض هزاروپانصدوچهل  فقره کنتورفرسوده طی هشت  ماه نخست سال 95 در  خمینی شهرانجام شد. به گزارش قسمت بهره برداری خمینی شهر ازاین تعداد کنتورتعویضی به ترتیب 1278 ، 158 ، 34 و 70فقره مربوط به خمینی شهر ، درچه ،کوشک واصغرآباد می باشد.اقدام فوق با هدف کاهش آب بدون درآمد  ورضایتمندی  مشترکین دردستورکارقرارگرفت.

عملیات شستشوی شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهردرهشت ماهه نخست سال  95 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودشصت درصدافزایش یافته است . به گزارش بهره برداری منطقه  این اقدام با هدف نگهداری شبکه فاضلاب ورضایتمندی مشترکین انجام شد. گفتنی است بیش از دویست وپنجاه ودو کیلومترشستشوی شبکه فاضلاب طی هشت ماه نخست سال 95 انجام شده درصورتی که  این عدد طی هشت ماه منتهی به آبان 94 صدوشصت کیلومتر بوده است .

صفحات