خميني شهر

شما اینجا هستید

عملیات نصب سیصد و نه فقره انشعاب فاضلاب طی دو ماه نخست سال 96  در منطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش بهره برداری منطقه از این تعداد انشعاب یکصد و نود دو فقره مربوط به خمینی شهر و یکصد و هفده فقره مربوط به ناحیه درچه می باشد. با اتمام این فعالیت تعدادکل انشعابات نصب شده فاضلاب منطقه  از ابتدا تاکنون به  67690  فقره رسید .

عملیات نصب دویست و چهل و نه فقره انشعاب آب درمنطقه خمینی شهر ونواحی تابعه طی دو ماه نخست سال 96 انجام شد. به گزارش بهره برداری منطقه از این تعداد انشعاب نصب شده به ترتیب 158 ، 47  ،20 و 24  فقره مربوط به خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد می باشد. با اتمام فعالیت  فوق تعداد کل انشعابات نصب شده آب منطقه خمینی شهر و نواحی تابعه به 93516  فقره رسید.

عملیات لوله گذاری بیش از دو هزار و سیصد و شصت متر شبکه آب خمینی شهر طی دو ماه نخست سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه از این میزان فعالیت توسعه ای به ترتیب 1406 ،69 ،   609و279  متر در خمینی شهر،  درچه ، کوشک و اصغرآباد به مرحله اجرا درآمده است. با انجام پروژه فوق طول کل شبکه آب منطقه  ونواحی  به 963 کیلومتررسید.

عملیات تعویض سیصد و شصت و هشت فقره کنتور فرسوده طی دو ماه نخست سال 96 درمنطقه  خمینی شهر انجام شد.  به گزارش قسمت بهره برداری منطقه ازاین تعداد کنتور تعویضی به ترتیب 296 ، 39 ،  20و 13 فقره مربوط به خمینی شهر ، درچه ،کوشک واصغرآباد می باشد. اقدام فوق با هدف کاهش آب بدون درآمد و رضایتمندی  مشترکین در دستورکارقرارگرفت.

عملیات لوله گذاری حدود دو هزار و سیصد متر شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر در دو ماه نخست سال 96 به مرحله اجرا درآمد. به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه حدود هزار وچهارصد متر از این فعالیت اجرایی مربوط به خمینی شهر وهشتصد و بیست متر در شهر درچه انجام شده است. این اقدام با هدف توسعه  شبکه  فاضلاب شهری و عمل به تعهدات شرکت در دستورکار قرارگرفت.

جلسه ای با حضور مهندس بیشه مشاور عالی مدیرعامل و مجری طرح بازسازی شبکه فاضلاب استان، مهندس جمشیدیان مدیر امور آبفا منطقه خمینی شهر، مهندس جواهری کارشناس طرح بازسازی شبکه فاضلاب، مهندس احمدی کارشناس بازرسی و بازسازی شبکه فاضلاب و مهندس بارونی رئیس فنی و مهندسی آبفا منطقه خمینی شهر در محل دفتر بازرسی و بازسازی شبکه فاضلاب برگزارشد.

انشعاب آب غیرمجازدرخیابان معلم جنوبی فرعی 6 شهرکوشک کشف شد. به گزارش رئیس آبفا ناحیه کوشک واصغرآباد هنگام بازدید از نحوه نصب انشعابات جدید، پرسنل این امور متوجه می گردد، شخص متخلفی که انشعاب آب با ردیف 4590  خریداری و نصب گردیده بود، اقدام به نصب سه راه جهت گرفتن انشعاب غیر مجاز نموده که انشعاب از محل شیر انشعاب قطع گردید. لازم به توضیح است لوازم  انشعاب فوق جمع آوری و مراتب صورتجلسه و پرونده ای جهت سیر مراحل قانونی تشکیل شد.

عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کوشک آغاز شد. به گزارش رئیس فنی و مهندسی منطقه خمینی شهر قرارداد اولیه پروژه بطول 5/5 کیلومتر وبا قطرهای 200،400 و500 میلیمتر و با هزینه ای بالغ بر پانزده میلیارد ریال می باشد. همچنین عملیات فوق از خیابان ابوذر و با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر 500 میلیمتر آغاز گردید.     

شناسایی و پایش انشعابات پر مصرف در آبفا منطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش رئیس خدمات مشترکین و درآمد منطقه با توجه به شروع فصل گرما، طی سه ماه نخست سال 96 تعداد دوهزار و هفتصد و چهارده اخطاریه جهت مشترکان پر مصرف توسط  نیروهای کنتور نویس ارسال شد. همچنین با توجه به برنامه ریزی انجام شده تا پایان شهریور امسال کلیه مشترکان پر مصرف در منطقه و بخصوص باغات و دامداریهای نواحی کوشک واصغرآباد شناسائی واخطاریه های لازم ارسال می گردد.     

فشارشکن قطر 200 میلیمتر آبرسانی شهرهای کوشک و اصغرآباد تعمیر گردید. به گزارش بهره برداری منطقه فشارشکن قطر 200 میلیمتر که به علت خرابی و پارگی دیافراگم از مدار خارج گردیده بود، توسط پرسنل بهره برداری منطقه تعمیر و در مدار بهره برداری قرار گرفت. لازم به ذکر است هزینه خرید یک دستگاه شیرفشارشکن قطر200میلیمتر صرف نظر از هزینه های جانبی جهت تعویض، مبلغ پنج میلیون تومان می باشد که هزینه تعویض دیافراگم و شیر پایلوت و سراهی آن کمتر از ده درصد یک دستگاه شیرفشارشکن جدید گردید.   

صفحات