منطقه دو اصفهان

شما اینجا هستید

سیزدهمین برنامه از جشنواره فراگیر نخستین واژه آب باحضور بیش از 250 نفر از دانش آموزان ناحیه 3 آموزش و پرورش با همکاری آبفا منطقه 2 برگزارشد.
امیرحسین رحیمی مدیرآبفا منطقه2 با ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره گفت: با هماهنگی روابط عمومی آبفا استان در یک ماه اخیر آبفا منطقه 2 اقدام به برگزاری مراسم زنگ آب در مدارس ابتدایی و برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی نموده است. همچنین این جشنواره در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در بین دانش آموزان مقطع اول ابتدایی اجرایی شده است.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآبان ماه سال 1396 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب فاضلاب به مشتركين متقاضي نموده است كه تعداد 38 انشعاب فاضلاب پس از بازديد هاي بعمل آمده به مشتركين منطقه واگذار شده است. اين اقدام در راستاي ار تقاء سطح بهداشتي ، اجتماعي منطقه صورت گرفت.شايان ذكر است از اين تعداد21  انشعاب جهت قطر 100 و 15 انشعاب براي قطر 125 و 2  انشعاب جهت قطر 150 به مشتركين واگذار گرديد.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در آبان  ماه سال 96 تعداد  284   عدد كنتور خراب و فرسوده درسايزهاي 2/1 اينچ ،4/3 و 1 اينچ تعويض شده اند. اين تعداد كنتورهاي معيوب و خراب شامل مسكوني ، تجاري ، خدماتي ، عمومي اداري است كه مربوط به حوزۀ آبفا منطقه 2 مي باشند، به همين منظوركنتورهاي جديد به علت قديمي بودن و شكستگي با كنتورهاي قديم جايگزين شدند.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 درآبان  ماه سال 96 كنتور نويسان آبفا منطقه 2 اقدام به قرائت كنتورآب در سطح منطقه  نموده اند، كه در مجموع ، تعداد 41350   فقره كنتورقرائت شد.شايان ذكر است كنتور نويسان حدودا  در منطقه روزانه تعداد 130  فقره كنتورخالصي قرائت مي كنند.

5821 مورد اخطاريه قطع آب براي مشتركين بدهكار درآبان ماه 96 صادر گرديد با پيگيريهاي بعمل امده توسط امور مشتركين ابفاي منطقه 2 بمنظور كاهش مطالبات وافزايش وصولي آب بهاء درآبان  ماه سال جاري 5821 مورد اخطاريه قطع آب براي مشتركين بدهكار ارسال گرديد.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ،با همت واحد فني  و  توسعه ،پروژه آبرساني به سالن اجلاس تكميل گرديد. اين پروژه  با انجام 190 متر لوله گذاري آب به قطر 110 ميلي متر  از جنس پلي اتيلن و ساخت حوضچه جهت نصب كنتور آب به انجام رسيد.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 ، انجام  90 درصدي از پروژه اصلاح شبكه آب ضلع شرقي خيابان قائميه  با انجام لوله گذاري به طول  حدود 1400 متر به قطر 200 ميلي متر  جنس پلي اتيلن از پمپاژ  به سمت ميدان 9 دي صورت پذيرفت. 

به گزارش روابط عمومي منطقه 2، با تلاش واحد مشتركين منطقه درآبان ماه سال جاري براي 1227 مشترك پر مصرف برگ اخطاريه صادر گرديد. هدف از توزيع اين برگه هاي اخطاريه مديريت مصرف بهينه آب و رعايت الگوي مصرف براي مشتركين پر مصرف به همراه قبض آب بهاء تحويل گرديد.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 واحد آسفالت منطقه در آبان ماه سال جاري  545 متر مربع آسفالت در محدوده اين منطقه اجرا نموده است .كه از اين ميزان 127 متر مربع آن مربوط به انشعابات آب و فاضلاب و 302 متر مربع مربوط به حوادث آب و 46  متر مربع ديگر مربوط به لوله اصلي است. در اين مدت اين واحد 70 متر مربع بلوك فرش و سنگ فرش را نيز مرمت نموده است.

به گزارش روابط عمومي آبفا منطقه 2 در راستاي طرح تكريم ارباب و رجوع  در منطقه ، دوره طرح تكريم ارباب و رجوع با هماهنگي  بعمل آمده با ستاد مركزي جهت برگزاري دوره با حضور استاد گرانقدر جناب  آقاي زارع در نماز خانه منطقه برگزار گرديد. شايان ذكر است در پايان  براي حاضرين گواهي حضور صادر گرديد.

صفحات