ارتباط با معاونت بهره برداری

شما اینجا هستید

  • اخبار حوزه معاون بهره برداری

  • ارتباط با معاون بهره برداری

  • شرح وظايف معاون بهره برداری

  • خط مشی سیستم مدیریت انرژی

نمابر: 
۰۳۱۳۶۶۹۲۹۵۰
ناصر اکبری
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مهندسی شیمی
bahrebardary[at]abfaisfahan.ir