ارتباط با معاونت بهره برداری

شما اینجا هستید

  • اخبار حوزه معاون بهره برداری

  • ارتباط با معاون بهره برداری

  • شرح وظايف معاون بهره برداری

  • خط مشی سیستم مدیریت انرژی

نمابر: 
۰۳۱۳۶۶۹۲۹۵۰
مدرک تحصیلی: 
فوق ليسانس صنايع
bahrebardary[at]abfaisfahan.ir