ارتباط با معاونت خدمات مشترکین و در آمد

شما اینجا هستید

  • اخبار حوزه معاون خدمات مشترکین و درآمد

  • ارتباط با معاون خدمات مشترکین و درآمد

  • دفتر مشترکین خاص

  • شرح وظايف معاون خدمات مشترکین و درآمد

  • چشم انداز

  • دفتر معاونت

نمابر: 
۰۳۱۳۶۶۹۰۳۴۵
رضا رضایی
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مدیریت دولتی
moshtarakin[at]abfaisfahan.ir