ارتباط با معاونت منابع انسانی و بهبود مديريت

شما اینجا هستید

تلفن تماس: 
۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵
نمابر: 
۰۳۱۳۶۶۸۶۹۸۵
مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس مدیریت دولتی
mali1[at]abfaisfahan.ir