ارتباط با معاونت مالی و پشتیبانی

شما اینجا هستید

  • اخبار حوزه معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت

  • ارتباط با معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت

  • شرح وظايف معاون مالی و پشتیبانی

نمابر: 
۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
مجتبی قبادیان
مدرک تحصیلی: 
لیسانس مهندسی بهداشت محیط
manabeensani[at]abfaisfahan.ir