ایجاددرخواست وام

شما اینجا هستید

پس از واردن کردن اطلاعات در صفحه جدید مانند شکل زیر در ابتدا در فرم مربوط به درخواست وام فیلد های مورد نیاز را تکمیل نموده و کلید ثبت اطلاعات را کلیک نمایید.

پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز درخواست طبق شکل زیر روی دکمه شروع فرایند کلیک نموده و برای اطمینان از ارجاع درخواست با زدن دکمه گردش مدرک از ارجاع آن مطمئن می شویم.

تب‌های عمودی