درخواست فروش آب تانکری

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان :فروش آب  تانکری دریافت فرم خام مشترکین

هدف :فروش  آب تانکری    

دامنه عملكرد:

اداره آب و فاضلاب و متقاضي آب تانکری

تعاريف :

این روند در مناطقی که شرکت آبفا دارای عملکرد فروش آب تانکری برای مصارف عمومی ایجاد نموده است قابل اجراست و شرکت تعهدی در قبال ارائه این روند در شرایط بحران را ندارد در حال حاضر فروش آب تانکری در دو قالب در شهرهایی که زیر ساخت آن ایجاد شده است انجام می‌شود۱- به صورت فروش کارتی و مکانیزه ۲- فروش حواله‌ای

مدت زمان انجام كار حداکثر ۳ روز

مراحل و شرح اقدامات :

-مراجعه متقاضی آب تانکری به پورتال شرکت  و ارسال درخواست خرید آب مورد نیاز

-در صورت تایید تخصیص آب تانکری، محاسبه مبلغ آب تانکری و اعلام به متقاضی از طریق پیامک

-مراجعه متقاضی به شرکت آب وفاضلاب سپس پرداخت مبلغ

-دریافت کارت شارژ شده یا حواله به میزان خرید

-مراجعه به محل علمک و دریافت آب براساس برنامه تنظیم شده

 

 

تکمیل فرم درخواست