درخواست تفکیک کنتور

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست
  • ارسال مدارک

معرفی خدمت

عنوان : تفکیک کنتور

هدف : واگذاري انشعاب آب مجزا به ملك تفكيك شده دارای انشعاب دریافت فرم خام مشترکین

دامنه عملكرد :

اداره آب و فاضلاب و متقاضي انشعاب
 

تعاريف:
-نصب کنتور های فرعی به درخواست مشترک در صورت دارا بودن شرایط

  • لوله کشی مجزا از ابتدای ورودی تا کلیه واحدهای موردنظر
  • دارا بودن شرایط و امکانات فنی و تامین فشار لازم در کلیه طبقات به تایید قسمت فنی بهره‌برداری منطقه

مدت زمان انجام كار : بین ۷ تا ۱۵ روز

مراحل و شرح اقدامات :

- مراجعه درخواست کننده به سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده ازطریق سایت

بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک و ارائه فرم درخواست مجوز حفاری به درخواست کننده (در صورت بلامانع بودن)

-ارسال نتیجه ارزیابی از طریق پیامک به درخواست کننده


-محاسبه و تعيين مبلغ حقوق انشعاب و اعلام هزينه‌ها به درخواست کننده

-ارسال پرونده به قسمت فنی بهره برداری جهت تعیین قطرآب- فاضلاب

- ارائه مجوز حفاري توسط درخواست کننده به قسمت فنی بهره برداری

پرداخت مبالغ و ثبت در پرونده 

- بررسي مجدد پرونده و تائيد نهايی و ارسال به قسمت فنی بهره‌برداری


- نصب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و رو سازي محل حفاري توسط اداره آب  و فاضلاب 

 

مدارك لازم :

-شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

-مجوز حفاری انشعاب از شهرداری مربوطه

 

 

 

 

تکمیل فرم درخواست