درخواست تغییر کاربری انشعاب

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان :درخواست تغيير كاربري

هدف :اصلاح اطلاعات كاربري املاك داراي انشعاب آب و فاضلاب كه عملاً از نوعي به نوع ديگر تغيير پيدا كرده باشد.  دریافت فرم خام مشترکین

دامنه عملكر د :

اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان  و درخواست کننده

تعاریف:

تغییر نوع کاربری با رعایت مفاد بند ۳۳-۴ آیین‌نامه عملیاتی

مشترک صرفا مجاز است براساس مشخصات مندرج درقرارداد، ازانشعاب استفاده نمایددر صورتيكه كاربري ملك داراي انشعاب آب و فاضلاب

عملاً از نوعي به نوع ديگر تغيير كندمشترک ملزم است درخواست تغییرکابری نماید
 

مدت زمان انجام كار :    :   بین ۳ تا ۷ روز

مراحل و شرح اقدامات :
-مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان و یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست توسط دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده دفاتر پیشخوان و مشترک حقیقی ازطریق ارسال پیامک و سایت

بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک و قرائت کنتور

-ارسال پیامک به درخواست کننده جهت اعلام مبالغ

- پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده


- انجام تسویه حساب وانتقال به اطلاعات پایه حق انشعاب وآب بها 

- تسويه حساب پرونده  و انجام خدمت مورد درخواست


مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست (در قبوض آب بها درج شده است)

 

تکمیل فرم درخواست