درخواست تعویض کنتور

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان :تعويض كنتور ثابت

هدف :تعويض وسايل اندازه گيري مصرف آب در صورت ثابت با خراب بودن       دریافت فرم خام مشترکین

دامنه عملكرد :

اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان و متقاضي تعويض كنتور

تعريف :

جایگزین نمودن کنتور جدید به جای کنتورخراب یا فرسوده ملک(با رعایت بند ۳۹-۴ آیین نامه عملیاتی)

نحوه محاسبه مصرف درطول خرابی کنتور:
مصرف مدت ثابت بودن كنتور از تاريخ آخرين قرائت تا تاريخ تعويض كنتور بر اساس مصرف كنتور جديد محاسبه خواهد شد.
مصرف در زمان ثابت بودن كنتور بر اساس مصرف ماههاي مشابه سال قبل محاسبه مي گردد.

 

مدت زمان انجام كار :  بین ۷ تا ۱۵ روز

مراحل و شرح اقدامات :

- مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان و یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست توسط دفاتر پیشخوان و یا

مشترک حقیقی

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده پیشخوان و یا مشترک حقیقی از طریق پیامک و سایت شرکت

- بازديد از محل وتائيد ثابت بودن کنتور- اعلام ثابت بودن كنتور توسط مامور قرائت يااطلاع مشترك به قسمت كنتور نويسي

-ارسال پیام به درخواست کننده در صورت صحت خرابی کنتور، اعلام زمان تعویض کنتور
 

مراجعه مامور به محل  و تعويض كنتور ثابت 


- ارجاع كنتور قديمي به انبار شركت و اعلام تاريخ تعويض ومشخصات كنتور جديد به قسمت كنتور نويسي توسط مامور

 

مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست (در قبوض آب بها درج شده است)

 

تکمیل فرم درخواست