سوال ۵ : چگونه شکایات، انتقادات یا پیشنهادات خود را به گوش مسئولین امر برسانیم؟

شما اینجا هستید

در پورتال شرکت یک محیط تعاملی برای درج شکایات و پیشنهادات وجود دارد که کاربر ضمن انتخاب و تکمیل فرمهای مربوطه به صورت الکترونیکی و ارسال آن، کد رهگیری دریافت می نماید و اطلاع رسانی و اقدامات لازم از طریق این کد و مرکز پیام کوتاه بین شرکت و کاربر صورت می پذیرد.