سوال ۳ :‌آیا امکان ارایه خدمات غیر حضوری برای مشترکین در شرکت آب و فاضلاب وجود دارد؟

شما اینجا هستید

بله، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با راه اندازی یک پورتال اختصاصی، ارایه خدمات الکترونیکی زیر را در دستور کار خود قرار داده است. تعداد ۱۷ خدمت الکترونیکی مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب از جمله خرید انشعاب آب و فاضلاب، تغییر کاربری، تغییر نام، جابجایی کنتور آب و سیفون فاضلاب، آژمایش و تعویض کنتور معیوب و ... بصورت تعاملی وبا استفاده از مدیریت گردش کار و مرکز پیام کوتاه، که برای استفاده از این خدمات کافیست کاربر به قسمت خدمات الکترونیکی امور مشترکین واقع در صفحه اصلی پورتال مراجعه نماید