سوال ۱ : شرایط جدا سازی انشعابات آب و فاضلاب را اعلام فرمایید؟

شما اینجا هستید

پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، جداسازی انشعابات به عنوان یک الزام برای شرکت آب و فاضلاب مطرح شد. شرایط جداسازی به شرح زیر است جدا بودن شبکه و تاسیسات داخلی هر واحد به نحوی که هر واحد از مجموعه دارای لوله کشی مجزا از درب ورودی ملک تا واحد مورد نظر باشد ; وجود امکان فنی نصب و تامین فشار لازم مخصوصا در طبقات بالائی (با تائید قسمت بهره برداری شرکت)