سوال 10: - اینجانب ملکی را خریده ام چگونه می توانم نام مالک قبلی رادرقبض آب تغییر دهم ؟

شما اینجا هستید

تغيير نام پرونده به نام انتقال گيرنده و همچنين پاسخ به استعلام هاي محضري منوط به ارزيابي مجدد ملك، تسويه حساب كامل در موارد افزايش تعداد واحدها و ظرفيت قراردادي، تغيير كاربري، قبوض پرداخت نشده، اقساط معوق و بدهي هاي انتقالي از بانك ها مي باشد. ضمنا جنابعالی می توانید جهت اطلاع از چگونگی روند به شرح خدمات پرتال شرکت مراجعه نمایید.