پرداخت صورتحساب

شما اینجا هستید

شرح فرآیند پرداخت صورتحساب
در این خدمت مشترکین می توانند با وارد کردن اطلاعات انشعاب آب خود (شماره ردیف و ... ) آخرین قبض آب بهای خود را از طریق ارتباط با یکی از درگاههای بانکی پرداخت نمایند
مدت زمان دریافت خدمت : بلافاصله بعد از ارتباط با درگاههای بانکی

فرم مشاهده قبض

شما می توانید شماره ردیف خود را بر روی قبض جستجو نمایید